Centrum celoživotního učení

Program: OP RLZ, Priorita 1: Podpora aktivní politiky zaměstnanosti

Předkladatel: Knihovna Kroměřížska

Partneři:  Úřad práce v Kroměříži, Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje – pracoviště Kroměříž, Město Kroměříž

Popis: Akreditované kurzy počítačové a informační gramotnosti jsou zaměřeny na zvýšení kvalifikace a získání dalších dovedností, vedoucích k novému uplatnění na trhu práce v oblasti informačních a komunikačních technologií a k obnovení pracovních návyků.

Skladba výukového modulu:

  • Počítačová gramotnost – 80 hodin
  • Informační gramotnost – 40 hodin
  • Motivace, komunikace a osobnostní rozvoj – 20 hodin
  • Ekologie a environmentalistika - 6 hodin

1. Akreditovaný kurz počítačové gramotnosti: 
    Základy práce s počítačem, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, Microsoft Outlook
2. Akreditovaný kurz informační gramotnosti: 
    Základní pojmy informačních technologií, Informační technologie a společnost – člověk, počítač,  
    Přínos práce na PC
3. Motivace, komunikace, osobnostní rozvoj: 
    Rozvoj osobnosti, Osobní komunikace, Písemná komunikace, Komunikace u přijímacího
    pohovoru, Týmová práce (pouze pro vybrané cílové skupiny)
4. Ekologie a environmentalistika: 
    Trvale udržitelný rozvoj společnosti, environmentální idea pro naši budoucnost, základní myšlenky a 
    historie proměn společnosti v průběhu 20. století, Environmentalistika a ekologie – hledání cest
    šetrného rozvoje v konkrétních příkladech, Politika států EU ve vztahu k životnímu prostředí a ochraně
    krajiny a životního prostoru jedince, Co může udělat jedinec pro zlepšení stavu životního prostředí-
    osobní iniciativy, komunitní práce, spolupráce s místními orgány a iniciativamy, partnerství

Časový rozsah výukového modulu: 8 a půl týdne = 146 vyučovacích hodin – dlouhodobý kurz

Cílové skupiny projektu: dlouhodobě nezaměstnaní, nezaměstnaní nad 45 let věku, zdravotně znevýhodnění

Počet účastníků kurzů a programů: 76 osob/2006, 50 osob/2007, celkem: 125 osob
Počet účastníků kurzů a programů: 625 (125 x 5)

Rozpočet: 2 543 608 Kč (podpora EU 1 907 706 Kč, spolufinancování ČR 635 902 Kč)

Doba trvání: zahájení činnosti centra: leden 2006, ukončení programu 31. srpna 2007

Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.13.1/2351

Kontakt

Slovanské nám. 3920, 767 01 Kroměříž
T  573 330 119
F  573 337 216
knihovna@knihkm.cz

 
Šárka Kašpárková, ředitelka – manažerka projektu
T  573 337 216
kasparko@knihkm.cz

Daniela Hebnarová – vedoucí projektu
T  573 330 119
Daniela@knihkm.cz


www.knihkm.cz

« zpět | nahoru