Masarykova veřejná knihovna jako instituce komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně

Program: SROP, Priorita 3  Rozvoj lidských zdrojů v regionech, Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech, Grantové schéma podporující sociální integraci ve Zlínském kraji

Předkladatel: Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Popis: Projekt má dvě části – investiční (žádost podána v opatření 3.1) a neinvestiční (žádost podána v opatření 3.2). Obě části projektu uspěly.

Cílem tohoto projektu je vytvořit příznivé prostředí pro rozvoj občanské společnosti, partnerství místních iniciativ, integraci znevýhodněných skupin obyvatelstva a prevenci vzniku těchto skupin. Prostředkem k naplnění je vznik „komunitní knihovny“, která propojí tradiční knihovnické a informační služby s činnostmi komunitního centra.

V rámci neinvestiční části bude v rekonstruované budově pod jednou střechou realizován projekt komunitní knihovny, který propojí činnosti knihovnické s činnostmi podporujícími rozvoj místní komunity a integraci sociálně znevýhodněných osob.

Záměrem projektu je nabídnout znalosti, informace, vzdělávací a komunitní programy, propojit roztříštěný neziskový sektor, stát se jedním z kontaktních míst občanů pro veřejné záležitosti a pomoci při vytváření místního partnerství, nabídnout komunitní aktivity na pomoc rozvoji občanské společnosti ve Vsetíně a okolí, volnočasové aktivity pro mládež včetně prevence kriminality, programy pro skupiny ohrožené sociální exkluzí, s co největší snahou o zapojení těchto skupin do společenského života komunity.

Cílové skupiny projektu:

 • nezaměstnaní
  – dlouhodobě nezaměstnaní
  – matky (rodiče) s malými dětmi
  – osoby s nízkou kvalifikací
 • děti a mládež ohrožené sociální exkluzí

Aktivity pro cílové skupiny:

 • vzdělávací semináře a kurzy zaměřené na informační gramotnost a motivaci
 • vzdělávací bloky pro děti:
  – příprava na budoucí profesi
  – komunitní programy pro volný čas

Výše grantu: 3 996 792 Kč (podpora EU 3 197 434 Kč, spolufinancování ČR 799 358 Kč)

Registrační číslo: CZ.04.1.05/3.2.55.1/1824

Kontakt

Masarykova veřejná knihovna Vsetín, příspěvková organizace
Helena Gajdušková
Svárov 714, 755 01 Vsetín
T  571 412 143
hgajduskova@mvk.cz, mpokorna@mvk.cz, kjanoskova@mvk.cz

www.mvk.cz

« zpět | nahoru