Kulturně společenské zázemí pro spolky a veřejně prospěšné organizace v historických prostorách radnice města Velká Bystřice

Program: SROP, Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, Opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech

Předkladatel: Město Velká Bystřice

Popis: Město Velká Bystřice se rozhodlo v části prostor radnice, výhodně situované v centru města na Zámeckém náměstí se zámkem, kulturním domem a městským parkem, obnovit prostory pro obecné a veřejné dění, které budou sloužit pro širokou veřejnost, spolkovou a kulturní činnost s cílem podpořit neziskové vzdělávání a neziskové volnočasové a kulturní aktivity obyvatel všech věkových kategorií.

V dobách minulých byly prostory radnice ve Velké Bystřici ve větší míře využívány společensky obyvateli obce a města Velká Bystřice ke kulturnímu dění, přednáškám a vzdělávání, zasedáním neziskových spolků, školením a v dispozicích radnice převažovaly jednací a diskuzní místnosti.
V průběhu druhé poloviny minulého století v důsledku politických změn začala postupně převažovat v prostorách radnice funkce úřednická a společenské dění bylo vyjma knihovny a čítárny z prostoru radnice přesunuto do agitačních středisek a velkoplošných kulturních center.

Nyní nastala vhodná doba obnovy tradice a funkce využití části prostor radnice a domů k obecnému vzdělávání, přístupu k informacím, školením, zasedání spolků, menším kulturním programům a jednáním v rámci i mimo rámec sdružení mikroregionu Bystřička, jehož součástí je město Velká Bystřice. Je třeba zdůraznit, že se jedná o jednu z etap z celkové vize města Velká Bystřice o oživení Zámeckého areálu. Další etapy a projekty se rovněž připravují a plynule, logicky na sebe navazují.

V prostorách přízemí (1. NP) radnice byl vybrán prostor nynějšího odboru výstavby a dřívější kulturní jizby, s nádhernými klenbami typu "českých placek" a klenebními oblouky, umístěný mezi Zámeckým náměstím a nádvořím v atriu radnice pro svou zajímavou polohu s možností propojení společenského dění mezi náměstím, společenskou, výstavní a školící síní spolků a organizací a nádvořím v atriu, které bude využíváno pro venkovní akce spolkového a mikroregionálního významu během pokud jde o počasí příznivých měsíců.
Bezbariérový přístup do prostoru pro spolky a organizace bude zajištěn od hlavního vstupu z podloubí radnice přes vstupní halu a chodbu se vstupy do společenské, výstavní a školící síně mikroregionu, na venkovní nádvoří atria, na bezbariérové hygienické zařízení a do místností zázemí s předsíní, úklidovou komorou a kotelnou. Před vstupem do síně v předsíni bude umístěna vestavěná kuchyňka a šatní skříň pro uživatele prostor.

Rozpočet: 5 430 004 Kč (příspěvek EU 4 344 003 Kč, obecní rozpočet: 1 086 001 Kč)
                

Registrační číslo: CZ.04.1.05/3.1.00.1/0174

Kontakt

Městský úřad Vělká Bystřice
Marek Pazdera
Zámecké nám. 79, 783 53 Velká Bystřice
T  585 351 371, 606 739 244
marek.pazdera@muvb.czinfo@muvb.cz

www.muvb.cz

« zpět | nahoru