Podpora - granty, dotace / Evropská unie / Strukturální fondy / Lidské zdroje / Další vzdělávání v daramatickém a hudebním oboru

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI DRAMATICKÉHO A HUDEBNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Program: OP RLZ, Priorita 3 Rozvoj celoživotního učení, Opatření 3.2 Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje, Program podpory C - Rozvoj dalšího vzdělávání na vysokých školách

Předkladatel: Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Popis: Divadelní a Hudební fakulta JAMU společně vytvořily program rozšíření kursů dalšího (celoživotního) vzdělávání zaměřený na středoškoláky a vysokoškoláky, jejichž aprobace je jiná než umělecká, kteří však vykazují talentové předpoklady v oblasti dramatického a hudebního umění v oborech kompozice, dirigování orchestru/sboru, hra na bicí nástroje, dramatická výchova a další.

Cíle: Rozšířit stávající nabídku kursů dalšího vzdělávání pro středoškoláky a vysokoškoláky s jinou než uměleckou aprobací o:

 • Celkem tři kursy určené amatérským autorům hudby různých žánrů, učitelům hudby, hudební výchovy a dalším zájemcům v jednotlivých oborech se záměrem poskytnout jim odborné vzdělání a kvalifikaci, stejně jako možnost získat základní vhled do profesionální sféry tvorby či interpretace.
 • Kurs dramatické výchovy, kursy praktických letních dílen a cyklus přednášek a seminářů z historie a teorie divadla se záměrem poskytnout odborné vzdělání a kvalifikaci učitelům základních škol a gymnázií pro novou koncepci těchto předmětů v Rámcových vzdělávacích programech, rozšířit nabídku vzdělávání pro pracovníky z oblasti volného času, vedoucí a členy amatérských divadelních skupin a souborů a další zájemce z řad veřejnosti.

Cílové skupiny: Středoškoláci a vysokoškoláci s jinou než uměleckou aprobací, kteří chtějí rozšířit škálu své kvalifikace o nabízené umělecké obory.

Aktivity

 • Tvorba evidence institucí soustřeďující zájemce o kursy dalšího vzdělávání
 • Průzkum požadavků trhu ? Realizace pilotních kursů dalšího vzdělávání
 • Publicita projektu

V rámci projektu budou pro cílovou skupiny realizovány následující kursy:

Divadelní fakulta:

 • Kurs dramatické výchovy
 • Letní dílny (Letní škola muzikálu, Letní škola hlasu a pohybu, Letní herecká dílna)
 • Cyklus přednášek a seminářů z historie a teorie divadla

Hudební fakulta:

 • Kurs dirigování
 • Kurs kompozice
 • Kurs hry na bicí

Projekt je spolufinancován státním rozpočtem České republiky a Evropským sociální fondem. 

Registrační číslo: CZ.04.1.03/3.2.15.1/0116

Kontakt

Hana Krejčí
Beethovenova 2, 662 15 Brno
T  542 591 127 
krejci@jamu.cz

www.jamu.cz

 

 

« zpět | nahoru