Podpora - granty, dotace / Evropská unie / Komunitární programy / Vzdělávání / Tempus / Rehabilitation of Historic Islamic Cities

Rehabilitation of Historic Islamic Cities

Progam: Tempus - Rozvoj studijních programů (T563 Konzervace kulturního dědictví)

Předkladatel: Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Partneři: České vysoké učení technické (Česko), Gesselschaft für Technische Zusammenarbeit (Německo), Politecnico di Bari (Itálie), Yarmouk University (Jordánsko) a jednotlivci - Zaki M. Aslan (Itálie), Annette Gangler (Německo) a Burghard Kehr (Rakousko) 

Popis: Založení výukového a centra v Aleppu, zaměřeného na sanaci historických islámských měst. Součástí projektu je vznik příslušného magisterského studijního programu, stejně jako i mezinárodní sítě pro výměnu informací, založené na vybudované databázi. 

Rozpočet: 524 525 eur (výše podpory EU 497 300 eur)

Doba trvání: 3 roky

Kontakt

Konrad-Wachsmann-Allee 8, D-03046 Cottbus
T  +49/355/69 42 15
F  +49/355/69 42 14
karzenb@tu-cottbus.de

www.tu-cottbus.de

  • koordinátor

University of Aleppo
T  +963/21/26 76 761
F  +963/21/26 40 610
emsaleh@web.de

www.alepuniv.shern.net

  • český účastník

České vysoké učení technické (ČVUT)
Rektorát - odb. mezinárodních vztahů
Zikova 4, 166 36 Praha 6
T  224 353 465
T/F  224 311 042
pozar@vc.cvut.cz

www.cvut.cz

« zpět | nahoru