EUROCULTURE

Program: Erasmus Mundus - Aktivita 1 Magisterské programy

Předkladatel: Rijksuniversiteit Groningen

Partneři: Uppsala Universitet (Švédsko), Universidad de Deusto-San Sebastian (Španělsko), Georg-August-Universität Göttingen (Německo), Universytet Jagiellonski w Krakowie (Polsko) a Univerzita Palackého v Olomouci (Česko)

Popis: Cílem studijního magisterského programu, kombinujícího teorii a praxi, je umožnit studentům pochopení historických, náboženských, sociálních a kulturních aspektů, které hrály roli v evropském integračním procesu. Dalším cílem je naučit studenty vytvářet společné projekty Evropské unie a třetích zemí. Program je určen přednostně pro zahraniční, ale přihlásit se do něj mohou i studenti domácí.

Součástí výuky v rámci programu jsou čtyři související oblasti:

  • mobilita (analýzy obyvatel, komunit a kultur v lokálním a globálním kontextu)
  • transfer (analýzy kulturních hodnot v sociálních interakcích)
  • intervence (analýzy politik a aktivit)
  • kooperace (analýzy mezikulturní spolupráce v mezinárodních projektech)

Podmínkou pro přijetí do programu Euroculture je předchozí tříleté studium v příbuzných oborech (180 ECTS kreditů a titul bakaláře).

Podoba programu Filozofické fakultě UP se ustálila, v souladu s programy na jednotlivých univerzitách zapojených v síti, na pěti základních (vyučované v prvním semestru) a volitelných předmětech (nabízených pro druhý semestr). Oba semestry jsou spojeny desetidenním intenzivním programem na jedné z partnerských univerzit, kde se studenti a vyučující z participujících univerzit scházejí na mezinárodní konferenci. Předměty, které nabízí UP, se týkají těchto oborů:

  • historie
  • politologie a evropská studia
  • dějiny umění a muzikologie
  • církevní dějiny
  • filozofie

Výše podpory: 15 000 eur (2006)

Doba trvání: 1 rok a 4 měsíce

Kontakt

Oude Boteringestraat 44, NL-9712 GL Groningen
T  + 31/50/36 36 293, 36 35 176  
euroculture@let.rug.nl, r.wagenaar@et.rug.nl

www.rug.nl

Stránky projektu: www.rug.nl/let/onderwijs/internationalestudies/euroCulture/index

Katedra historie FF UP
Křížkovského 10, 771 80  Olomouc
T  585 633 231, 585 633 233 
F  585 633 012 
radmila.slabakova@upol.cz, khist@ffnw.upol.cz

www.historie.upol.cz

Stránky programu: www.euroculture.upol.cz, www.ff.upol.cz/inter/euroculture.html

« zpět | nahoru