Internetizace knihoven Olomouckého kraje

Program: SROP, Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury, Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech

Předkladatel: Olomoucký kraj

Popis: Primárním záměrem projektu je přeměna 215 veřejných knihoven Olomouckého kraje na informační centra obcí tak, aby zajišťovala rovný přístup všech skupin obyvatel kraje k tradičním i elektronickým informačním zdrojům. (Např. v oblasti vzdělávání, výzkumu, vývoje a podnikání, dále např. k plnění občanských a občansko-právních povinností a k řešení každodenních životních situací včetně zajištění možnosti komunikace s jinými subjekty - např. veřejná a státní správa, místní samospráva, nejrůznější instituce atd.). V rámci realizace projektu dojde k připojení knihoven k vysokorychlostnímu internetu, k vybavení knihoven kvalitními a odpovídajícími informačními technologiemi a softwarovým vybavením včetně zajištění kvalitního vyškolení kvalifikovaných pracovníků knihoven pro využívání informačních technologií.

Olomoucký kraj je charakterizován jako region, kde existují velké rozdíly v dostupnosti a kvalitě přístupu k internetu pro obyvatelstvo ve veřejných knihovnách. Tyto knihovny nejsou často vybaveny odpovídajícím zařízením s připojením k internetu. Zároveň nejsou koncipovány jako informační centra obcí.

Proto chce tento projekt podpořit záměr vybudování dostupného vysokorychlostního internetu a odpovídajícího vybavení ve veřejných knihovnách a poskytnout tak obyvatelstvu přístup k informacím rozhodným pro zvýšení jejich životní úrovně a tak kompenzovat jejich handicap relativní odlehlosti od nejrůznějších úřadů, zdravotnických středisek, vzdělávacích zařízení, kulturních podniků apod.

Realizace tohoto projektu bude znamenat pozitivní dopad na informační vzdělanost obyvatel Olomouckého kraje a poskytne další příležitosti a zlepšení podmínek pro aktivní trávení volného i pracovního času, podnikání a obecně přispěje ke zlepšení životní úrovně obyvatel Olomouckého kraje.

Cíle projektu podporují koncept rozvoje Olomouckého kraje, který byl schválen zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 25. října 2001.

Rozpočet: 11 564 637 Kč (příspěvek EU 7 942 919 Kč)

Registrační číslo: CZ.04.1.05/2.2.00.2/0454

Kontakt

Krajský úřad Olomouckého kraje
Jindřich Garčic 
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc
T  585 508 202
j.garcic@kr-olomoucky.cz

www.kr-olomoucky.cz

 

« zpět | nahoru