LHASA - Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Program: Interreg IIIB

Předkladatel a partneři 

Vedoucí partner: Městský okres Marzahn - Hellesdorf - Berlín/Německo, kontaktní osoba: pan Ansgar Tesch

Další partneři

  • Realitní a projektová společnost - Berlín - Německo
  • Město Lispko - Německo
  • Německá asociace pro bydlení, urbanismus a prostorové plánování - Německo
  • Město Benátky - Itálie
  • Místní úřad XV. okrsku, Budapešť - Maďarsko
  • Stavební bytové družstvo Praga, Varšava - Polsko
  • Městská radnice Tychy - Polsko
  • Centrum pro komunitní práci, Bánská Bystrica - Slovensko
  • Město Plzeň - Česká republika

Popis: Projekt LHASA (Large Housing Areas Stabilisation Action) je zaměřen na problematiku rozsáhlých obytných celků, na jejich stabilizaci, zkvalitnění prostředí a další rozvoj plnohodnotného života jejich obyvatel. Důležitý je tedy nejen aspekt urbanisticko - archiotektonický a stavebně technický, ale především sociální a ekonomický.

V rámci celého prostoru CADSES představují rozsáhlé obytné celky, často situované na periferiích velkých měst, velmi důležitou oblast pro zajištění budoucí kvality života v urbanizovanýcz územích. Ve východní a střední Evropě, kde našlo svůj domov v panelových sídlištích okolo 30 miliónů obyavtel, představuje tento způsob bydlení dominantní podíl. Život v panelových sídlištích je provázen problémy, se kterými se už západní Evropa, především Francie, setkala. Jedná se především o problémy sociální segregace, která je základním problémem rozsáhlých obytných vcelků. V části bývalého východního Německa, v obrovských prefabrikovaných sídlištních celcích, se nyní projevuje zvyšující se nezaměstnanost, zhoršuje se bezpečnost obyvatl. V případě sídlištních celků se tedy jedná nejen o fyzický stav jednotlivých objektů, veřejné prostory mezi domy a způsob jejich využití, ale i problémy sociální - migraci obyvatel, zvýšenou kriminalitu apod.

Projekt je cílen na dva okruhy problémů. Zkušenosti s regeneračními procesy jak v italských Benátkách, tak v německém Berlíně a Lipsku jsou přenášeny do oblasti východní a střední Evropy. Zkušenosti v této oblasti zde byly mnohem dříve než v obdobných lokalitách střední a východní Evropy. Implementace závěrů projekztu přinese stabilizaci rozsáhlých obytných celků integrací územního plánování, nových iniciativ v oblasti rekonstrukcí obytných domů a možností nového využití dožilých budov a v neposlední řadě pak ve formě pilotních projektů týkajících se zvýšení zaměstnanosti a sociální stability.

Rozpočet: celkové projektové náklady: 1 801 220 € -  podpora z ERDF 1 122 512 €, veřejné spolufinancování (partneři ze zemí mimo EU) - 10 000 €; náklady na pilotní projekt ČR - 25 000 €; celkový rozpočet města Plzně v rámci projektu LHASA - 30 000 €, z čehož 75% - 22 500 € je financováno z ERDF a 7 500 € je vyčleněno pro spolufinancování z rozpočtu města.   

Doba trvání: 1. 4. 2003 - 31. 3. 2006

Kontakt:

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Ing. arch. Irena Králová
T  378 035 030
kralova@mmp.plzen-city.cz

 

« zpět | nahoru