Loutkářské umění

Program: JPD 3, Opatření 3.1 Rozvoj počátečního vzdělání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí

Předkladatel: NaThalia

Partner: Vyšší odborná škola herecká

Popis:
Cílem projektu je podpora zavedení nové specializace do školství ČR zaměřené na samostatné fungování loutkoherce a herce jako režiséra, dramaturga, výtvarníka a producenta v jedné osobě. Z důvodu  možnosti lepšího uplatnění absolventů na trhu práce bude zkvalitněn současný obor Dramatické umění a moderování a podpořeno zavedení nového studijního oboru Loutkářské umění na VOŠH v Praze, pilotně vytvořena metodika výuky, která je v současném školství jedinou v ČR, experimentálním ověřováním s využitím tvůrčí laboratoře řízené pedagogem, vybavené počítačovou technologií se speciálním software. Součástí projektu je odpovídající průprava učitelů a dalších odborných pracovníků a jejich příprava pro výuku studentů v oblasti informačních technologií, dále experimentální ověřování spolu se studenty při evaluaci vzdělávacího procesu i při výkonu odborné praxe na stálé scéně VOŠH - Pidivadle .

Dalším cílem projektu je dovybavení technického a materiálního zázemí školy s důrazem na:

  • využití informačních a komunikačních technologií vztahujících se k režijní, dramaturgické, scénografické a manažerské gramotnosti studentů (PC učebna),
  • rozvoj jazykových dovedností (NJ, AJ) za pomoci informačních technologií (výstupem bude představení v cizím jazyce pro festival loutkového a pouličního divadla i pro účast na zahraničních festivalech),
  • dovybavení dílny pro výrobu loutek z ekologických materiálů, která umožní rozvinout tradice ekologické výroby loutek.

Ekologie a ochrana životního prostředí bude tématem připravovaného loutkářského festivalu s mezinárodní účastí pod názvem "Máme jen jednu zemi", který spolu a konferencí o výsledcích ověřování a s výstavou v prostorách v Opatovické i v budovách VOŠH pod názvem "Nová éra loutkářství v podmínkách současných technických možností" oficiálně uzavře projekt.

Z výše uvedeného vyplývá, že cílovými skupinami jsou pedagogové,odborní pracovníci a především studenti VOŠH, kteří získají nadstandardní dovednosti nad rámec učebního plánu.

Rozpočet: 6 700 000 Kč

Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/3.1.01.1/0183

Kontakt

Vysoká škola herecká
Michelská 6/23, Praha 4 - Michle
T 241 482 422, 241 480 239 
vosherecka@vosherecka.cz
vos.herecka@worldonline.cz

« zpět | nahoru