Vybrané projekty s kulturní tematikou vybrané v rámci 1. kola výzvy MAS Posázaví

Program: OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, podopatření 2.1.4 Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+)

Název projektu: Oslavy 800 let obce Postupic

Předkladatel: Obec Postupice

Popis: Rok 2005 byl rokem oslav významného výročí 800 let od první zmínky o existenci obce. V průběhu roku probíhalo mnoho akcí, které byly zaměřeny právě na toto téma. Hlavní dny oslav byly stanoveny na víkend od 29. července do 31. července 2005. Akce začala v pátek Šternberskou nocí na zámku Jemniště. Na 700 diváků zhlédlo komponovaný pořad s koněm a dravci zachycující renesanční lov na dvoře jeho milosti císaře Rudolfa II, humorně pojatou šermířskou hru, přednášku o dravcích s aktivně zapojenými diváky. Posledním představením byla Dáma v sedle - španělská drezůra koně, trocha šermu, jezdecký dril husarského důstojníka a k tomu ještě půvabná dívka v dámském sedle. Večer končil ve 23.00 menším ohňostrojem, který nádherně osvítil zámek Jemniště. Sobotní odpolední program zahájil příchod mažoretek za doprovodu dechovky a od 13.50 začal hlavní program oslav, který probíhal na náměstí Svatopluka Čecha. Další doprovodné akce probíhaly v průběhu dne v prostorách areálu školy. Výstavu o historii i současnosti školy připravenou samotnými žáky si mohli zájemci prohlédnout v interiéru. Venku probíhaly soutěže pro děti a také pohádková divadelní představení. Návštěvníci si mohli zakoupit nově vydanou knihu o obci mapující historii až po současnost obce s názvem Památník městečka Postupice. Neděle byla ve znamení sportu, kde starostové svazku obcí CHOPOS, kterého jsou Postupice členem, nastoupili proti Staré gardě Postupic a ve druhém zápase se utkali fotbalisté A týmů Postupic a Vrchotových Janovic. Realizace tohoto třídenního maratonu kultury, sportu a zábavy byla  polufinancována Evropskou unií z fondu EAGGF prostřednictvím společnosti Posázaví o. p. s

Výše podpory: 400 900 Kč

Doba trvání: 2005

Název projektu: Naučná stezka "Po stopách Bitvy u Jankova"

Předkladatel: Obec Jankov

Popis: Obec Jankov se již dlouho zabývala otázkou možnosti širšího využití bitvy u Jankova pro další rozvoj turistiky v obci a současně i v Mikroregionu Džbány, jehož je součástí. Jednou z možností, jak přilákat turisty do naší obce, je vybudování naučné stezky Po stopách bitvy u Jankova. To vše by se mělo podařit na základě finanční podpory z fondu EU s názvem LEADER+. Tato naučná stezka, jejíž projekt je v současné době již zpracován, předpokládá, že návštěvníky zavede na místa, která jim poskytnou podrobné informace o jednotlivých částech bitvy, pohledy na bojiště v krajině a nabídne i možnost příjemného aktivního odpočinku. První etapa stezky bude začínat na náměstí v Jankově, déle povede návštěvníky kolem hřbitova na vrch Habrovka k obnovenému poutnímu kříži a končit bude u stávajícího památníku bitvy nedaleko silnice z Jankova do Ratměřic. Po celé trase budou tři zastávky s upravenými místy pro posezení a informačními panely a celý projekt zahrnuje i úpravu 1 200 m komunikace. V lokalitě mezi poutním křížem na „staré Habrovce“ a současným památníkem bude na obecních pozemcích vysazen remíz, na jehož výsadbu získala obec dotaci ve výši 168 278 Kč od Ministerstva životního prostředí a tato částka představuje 87 % nákladů. Ty činí 193 423 Kč. Ovšem největší změny čekají stávající mohylu na samém konci stezky. Předpokládá se výsadba nové zeleně a současně i úprava prostoru kolem památníku. Celková investice do tohoto projektu bude činit 1 345 000 Kč a bude uhrazena z programu Evropské unie LEADER+ 100 %.Do budoucna se předpokládá i další pokračování stezky západně od Jankova. Snad tak peníze z fondu LEADER+ napomohou k rozvoji turistiky v naší obci a obohatí tak Mikroregion.

Výše podpory: 1 345 890 Kč 

Název projektu: Projektová dokumentace na rekonstrukci vodárenské věže v Čerčanech na malé železniční muzeum s občerstvením pro turisty

Předkladatel: Posázavský Pacifik
Výše podpory: 96 000 Kč 

Název projektu: Folkové pátky

Žadatel: Miroslav Němec 
Výše podpory: 429 325 Kč

Název projektu: Načeradec - Dějiny městečka a okolních obcí a výstava fotografií

Žadatel: Obec Načeradec
Výše podpory: 309 571 Kč

Název projektu: Sochařské sympozium

Žadatel: Město Vlašim
Výše podpory: 265 000 Kč

Název projektu: Posázavský ochotnický divadelní festival

Žadatel: Ochotnický divadelní spolek Netopýr
Výše podpory: 55 000 Kč

Název projektu: Staré dobré časy - výstava o historii Vlašimi

Žadatel: Město Vlašim
Výše podpory: 158 820 Kč

Název projektu: Podzimní seriál koncertů

Žadatel: Město Týnec nad Sázavou
Výše podpory: 100 000 Kč

Název projektu: Kulturní a společenské programy určené mladým rodinám s malými dětmi

Žadatel: Dobrovolné občanské sdružení Mateřské centrum Hvězdička
Výše podpory: 97 660 Kč 

Název projektu: Oslavy 600 let založení obce

Žadatel: Obec Hvězdonice
Výše podpory: 67 000 Kč

Kontakt

MAS Posázaví o. p. s.
Kancelář Posázaví o. p. s.
Č. p. 54, 257 28 Chotýšany
T  317 796 200, 604 890 190 
leader@posazavi.com

www.posazavi.com

« zpět | nahoru