Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU

Program: JPD 2, Opatření 2.3 - Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze. (Projekty s vazbou na kulturní účely předložené v tomto opatření se týkaly buď internetizace knihoven, nebo vybudování přístupu k internetu pro veřejnost.)

Předkladatel: Městská část Praha 19

Popis:
V rámci projektu bude centrum vybaveno počítači se zapojeným internetem, barevnými tiskárnami, kopírkou, laminovacím přístrojem a scanerem - vše sloužící veřejnosti. Prostory budou vybaveny novým zařízením /vzdělávací koutek, odkládací prostory, informační místa, technické zázemí knihovnice/ a budou sloužit i pro nově zavedené kulturní a vzdělávací akce pro děti, důchodce, zájmové organizace a veřejnost. Akce budou pořádány v součinnosti se Základní školou Praha - Kbely a Mateřskými školami Praha - Kbely.

Pro provoz centra bude vytvořeno nové pracovní místo pro ženu t.č. na mateřské dovolené. Současný pracovní úvazek knihovnice bude navýšen.

V knihovně bude zmodernizován informační systém (původní evidence knihovního fondu a ostatní výkaznictví byly vedeny zastaralou, nevyhovující formou - výpůjční karty, čtenářské průkazy, apod., zároveň nebyla zavedena katalogizace knihovního fondu a nebylo možné meziknihovní půjčování), knihovní fond bude upraven a rozšířen. Bude pořízena audiovizuální technika. Po vybavení knihovny knihovnickým programem Clavius a proškolení pracovnice bude knihovna propojena s ostatními pražskými knihovnami.

Původní stav rovněž neumožňoval pořádat akce spojené s obvyklou činností knihovny /čtenářský kroužek, besedy, soutěže, výstavy/. Propagaci MLK a získávání nových čtenářů nebyla před zahájením projektu věnována pozornost. Součástí projektu bude i estetická úprava prostor.

Rozpočet: celkové výdaje: 1 969 003 Kč
                 celkové způsobilé výdaje (na způsobilé výdaje lze čerpat dotace z programu): 1 405 919 Kč

Registrační číslo: CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017

Kontakt

Ing. Vladimír Olmr, místostarosta městské části Praha 19 - Kbely,
Semilská 43, 197 04 Praha 9
T  286 852 333
olmrv@kbely.mepnet.cz

« zpět | nahoru