Š:schkola

Program: INTERREG IIIA (iniciativa strukturálních fondů); v rámci Labelu priorita Jazykové vzdělávání (v předškolních letech a v prvních dvou letech školní docházky, integrované osvojování nejazykového učiva a jazyka - tzv. Content and Language Integrated Learning, CLIL) 

Předkladatel: Základní škola Lidická

Partneři: Schkola Jonsdorf, Schkola Hartau, Schkola Oberland (všechny Německo), Základní a mateřská škola Cvikov a Základní škola Jiříkovská Rumburk (obě Česko)

Popis: Škola se nachází v příhraniční oblasti a své geografické polohy výborně využívá. Spolupráce s partnerskou školou v německém Hartau vyústila mimo jiné v projekt nesoucí název Š:schkola. V rámci projektu se jednou týdně setkávají děti prvních tříd z obou škol na české a německé straně, ve školách se společně učí. Výuka probíhá v české nebo německé škole a pravidelně se střídá. Děti jsou rozděleny do dvojjazyčných pracovních skupin po čtyřech až sedmi žácích. V pracovní skupině společně řeší úkoly, které souvisejí s látkou probíranou v matematice, přírodovědě a výchovách. Úkoly jsou zadávány zpočátku dvojjazyčně, později v jednom z jazyků a výstup je také v tomto jazyce. Součástí projektu jsou také společné volnočasové aktivity, víkendové a vícedenní akce, společné exkurze a prázdninové pobyty pro děti, mládež, rodiče a ostatní zúčastněné osoby.

Rozpočet: 280 000 Kč (výše podpory EU 210 000 Kč)

Doba trvání: 1. září 2005 - 31. července 2006

Kontakt

Školní 325, 463 34 Hrádek nad Nisou
T  482 751 948
zakladni.skola@lidicka.hradeknn.indos.cz

www.schkola.de
www.skoly.net/pages/home/index.aspx?rub=4&men=1

« zpět | nahoru