MEDIA PLUS

Programy MEDIA Plus patří k řadě podpůrných programů Evropské unie a jsou zaměřeny na zvyšování konkurenceschopnosti evropských a televizních děl na mezinárodním trhu. Jejich hlavním úkolem je podpora evropské filmové a televizní tvorby, jejího šíření a propagace a vytváření podmínek a příležitostí pro filmové a televizní profesionály.

Program MEDIA Plus vstoupil v platnost v roce 2001 a bude probíhat až do roku 2006.

Podpora programu MEDIA Plus je určena nezávislým evropským společnostem z oboru audiovize. Realizuje se formou přímého financování filmové tvorby a finanční podpory společností a organizací, které se zabývají jejím šířením - filmoví distributoři, festivaly a trhy nebo kina. Finanční podporu může získat každá společnost, instituce nebo organizace, jejíž projekt splní kritéria stanovená pro přidělení této podpory. Subjekt musí mít sídlo a být registrovan v jedné z členských zemí programu MEDIA Plus (tj. země EU, země EHP/ESVO - Norsko, Island, Lichtenštejnsko a kandidátská země Bulharsko) a být přímo nebo většinově vlastněn státními příslušníky těchto zemí. V podmínkách České republiky to znamená, že může žádat právnická osoba (zapsaná v obchodním rejstříku) nebo fyzická osoba (registrovaná na živnostenském úřadě); filmové školy mohou podávat žádosti pouze v rámci programu MEDIA Training. O podporu je možné žádat pouze v rámci pravidelně vypisovaných výzev k předložení žádostí.

MEDIA Plus poskytuje finanční podporu maximálně do výše 50 % předloženého rozpočtu daného projektu, ve výjimečných případech až 60 %. Finanční podpora má charakter půjčky, zálohy nebo dotace, v závislosti na systému financování.

Finanční podpora je přidělována prostřednictvím programů MEDIA Plus, které pokrývají základní oblasti audiovize:

 

MEDIA Development - Distribution - Promotion

  • vývoj a příprava televizních, filmových a multimediálních projektů všech žánrů (MEDIA Development)
  • distribuce evropských filmů, vysílání TV programů, podpora kin (MEDIA Distribution)
  • filmové trhy, burzy námětů, databáze audiovizuálních děl (MEDIA Promotion)
  • filmové festivaly (MEDIA Promotion)

MEDIA Training

  • projekty dalšího vzdělávání filmových profesionálů - management, psaní scénářů či nové technologie (MEDIA Training)

Doplňkové programy

  • využití nových technologií při distribuci, propagaci a promítání audiovizuálních děl (Pilot Projects)
  • finanční náklady při výrobě audiovizuálních děl (i2i Audiovisual)

Cinedays

Projekt Cinedays vznikl z iniciativy evropské komisařky pro vzdělávání a kulturu v roce 2002. Cílem projektu je zpřístupnit klasická díla evropské kinematografie a nabídnout i novější tituly, které se výrazným způsobem zapsaly do mapy evropského filmu a umožnit tak mladým divákům najít alternativu k většinové filmové produkci. Vedle promítání evropských filmů v kinech a jejich uvádění v televizi se v rámci Cinedays koná řada doprovodných a vzdělávacích akcí ve školách, filmových institutech a dalších institucích s cílem zlepšit u mladých diváků povědomí o evropské kinematografii a prohloubit jejich vizuální vnímavost směrem k evropskému filmu.

 

Kontakt

MEDIA DESK CZ
Národní 28, 110 00 Praha 1
T  221 105 209-210
F  221 105 303
info@mediadesk.cz

www.mediadesk.cz

DG Information Society and Media  
rue Belliard 100-4/22
B-1049 Bruxelles
T  +32/2/29 85 017
F  +32/2/29 99 214
infso-media@cec.eu.int

http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en.html

 

Příkladové projekty

TransISTor

Ex Oriente Film

« zpět | nahoru