Podpora - granty, dotace / Evropská unie / Příkladové projekty 2000-2006

Vyhledávání v adresáři

OborTypŽánrKraj
 
 
 
         
Text 
Víceslovné výrazy doporučujeme zadávat v uvozovkách.
Zobrazená 1 - 10 položka z 6 celkem.

Auxilia

Nadace vyhlašuje pravidelně otevřené veřejné grantové řízení na rozdělení finančních prostředků z výnosů Nadačního investičního fondu (NIF) na téma Propagace neziskové organizace a jejích aktivit - podporovány jsou koncové produkty propagace, např. vytvoření www stránek, veřejné prezentace organizace, mediální kampaně, tisky informačních a propagačních materiálů, natočení rozhlasového spotu apod.
Malé nám. 12
110 00 Praha 1
T  224,239,876
T  725,800,242
F  224,239,875
prchalova@auxilia.cz

Hana Prchalová
T  224 239 876
prchalova@auxilia.cz

www.auxilia.cz


Česko-německý fond budoucnosti

Posláním Fondu budoucnosti je všestranně podpořit porozumění mezi Čechy a Němci. V souladu s jeho stanovami fond poskytuje za tímto účelem finanční podporu partnerským projektům z obou zemí. Česko-německý fond budoucnosti je mezistátní instituce, jež je konkrétním výsledkem Česko-německé deklarace z 21. ledna 1997. Podepsáním Statutu českou a německou vládou byl založen dne 29.12. 1997 jakožto nadační fond podle českého práva se sídlem v Praze. Česko-německý fond budoucnosti podporuje na základě svých stanov projekty s česko – německou tematikou, případně záměry, které jsou založeny na této bázi. Projekty se mohou týkat nejrůznějších oblastí, od kultury a vědy přes vzdělávací programy, mládežnické akce až po ekologii. Důležitá a zásadní je ve všech těchto oblastech česko – německá spolupráce, která musí být ve všech podporovaných projektech zřetelná. Žádosti o podporu projektů přijímá sekretariát Fondu budoucnosti, o poskytnutí podpory rozhoduje správní rada Fondu, která zasedá čtyřikrát do roka.
Na Kazance 634/7
171 00 Praha
T  283,850,512
T  283,850,513
F  283,850,503
info@fb.cz

www.fondbudoucnosti.cz


Fond rozvoje vysokých škol

Fond představuje finanční prostředky, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR po vyjádření Rady vysokých škol každoročně vyčleňuje z rozpočtu vysokých škol. Finančními prostředky jsou dotovány projekty, které jsou zaměřeny na rozvoj vysokého školství a tvůrčím způsobem rozvíjejí vzdělávací činnost na vysokých školách v působnosti MŠMT ČR. Činnost orgánů Fondu zabezpečuje Agentura Rady vysokých škol.
Agentura Rady vysokých škol
José Martího 31
162 52 Praha 6
T  220,172,148
F  220,560,221
frvs@ftvs.cuni.cz

www.frvs.cz


Institut français de Prague

Francouzský institut v Praze (IFP) plní dvě základní funkce: šíří francouzský jazyk a kulturu v rozmanitých podobách s důrazem na moderní vývoj a podílí se v rámci projektů spolupráce na kulturním životě hostitelské země. V České republice je tento záměr naplňován prostřednictvím tří okruhů činnosti, kdy institut plní roli jazykového a kulturního centra, umělecké a kulturní platformy a centra kulturního života a setkávání.


Štěpánská 35
111 21 Praha 1
T  221,401,011
F  221,401,049
ifp@ifp.cz

www.ifp.cz


Institut umění - Divadelní ústav

Institut umění vypisuje několikrát ročně výměnné rezidenční pobyty pro výtvarníky, scénografy, hudebníky, tanečníky apod. Některé z partnerských rezidenčních center se průběžně obměňují. Institut umění hradí většinou náklady spojené s pobytem zahraničního umělce v České republice, výjimečně spolufinancuje i pobyt českého umělce v zahraničí (např. Mexiko, Portugalsko, Německo). Institut umění dále vypisuje výzvy pro zájemce z oblasti vizuálního umění a scénografie o pobyt v ateliéru Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově; pobyty jsou určeny mladým umělcům do 35 let a studentům závěrečného ročníku vysoké umělecké školy.
Celetná 17
110 00 Praha 1
T  224,809,116
F  224,811,452
marketa.cerna@institutumeni.cz, info@institutumeni.cz

www.idu.cz


Konabo - komunitní nadace Blanicko-Otavská

Nadace podporuje komunitní projekty z široké oblasti, mj. z oblasti kultury a umění (v regionu blanicko-otavském, s prioritou v oblasi Protivínska).
Mírová 337
398 11 Protivín
T  382,272,978
kancelar@konabo.cz

www.konabo.cz


Zobrazená 1 - 10 položka z 6 celkem.

« zpět | nahoru