/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Zlínský kraj - Program na podporu audiovizuální tvorby - výzva v r. 2018

Granty/stipendia

Podporované aktivity - příprava produkce a samotná produkce audiovizuálních děl, jedná se o aktivity spočívající zejména v činnostech zahrnující: přípravu natáčení (zejména výběr a určení míst natáčení, casting hereckých rolí aj.), vlastní natáčení filmu v lokacích (exteriéry a interiéry) nebo ateliéru, výroba animovaného filmu, zvukové práce, obrazové práce, trikové práce a animační práce.

Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace ve lhůtě do 31. 1. 2018 do 16 hod.

Podrobné informace o vyhlašovaném programu, náležitosti žádosti a způsobu podání jsou uvedeny ve vyhlášené výzvě.

Kontaktní osoba: Michaela Němcová, T 577 043 611, E michaela.nemcova@kr-zlinsky.cz


Zdroj: http://nno.ecn.cz/