/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Živá komunita - grant na podporu aktivních lidí od Nadace Via

Granty/stipendia

Máte nápad, jak rozhýbat život ve vaší ulici, čtvrti nebo obci? Chcete propojit lidi kolem sebe a zlepšit společně život ve své komunitě? Zapojíte do svých plánů sousedy, místní podnikatele i radnici? Přihlaste se do Živé komunity!

Živá komunita je program Nadace Via podporující aktivní lidi, kteří chtějí zlepšit život ve své sousedské komunitě. Podpořené projekty získají kromě finančního grantu mentorskou a konzultační podporu pro své aktivity a možnost setkávat se a vzájemně inspirovat s dalšími aktivními lidmi.

Přihlásit můžete:
- sousedské projekty, které spojují lidi
- oživení veřejného prostoru
- komunitní zahrady
- sousedská komunitní centra
- obnovy tradic
- opravy drobných památek
- obnovy krajiny
- oživení chátrajících staveb
- komunitní divadla
... a další nápady, které zvelebí veřejný prostor a utuží sousedské vztahy.

Uzávěrka je průběžná.

Více na https://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/.


Zdroj: www.nadacevia.cz