/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Závěry z konference Impulz 2016 k práci s publikem v SR

Akce

Jav, ktorý evidujeme v spoločnosti, možno nazvať eróziou empatie. Myslíme si, že umenie má možnosti, ktoré dokážu tento jav eliminovať. Čoraz zreteľnejšie vystupuje do popredia potreba systémového vzdelávania publika.

Konferencia Impulz bola zameraná na zmapovanie inšpiratívnych projektov slovenských divadiel a inštitúcií v oblasti inovatívnych foriem práce s publikom.  Svoje projekty predstavili organizácie: Asociácia Divadelná Nitra, Divadlo Ludus, Paneurópska vysoká škola, Bábkové divadlo na rázcestí, Divadlo Thália, Slovenské národné divadlo a Divadlo Pôtoň.

Účastníci konferencie upozorňujú na izoláciu umenia od vonkajšieho sveta, o čom svedčí nízka návštevnosť podujatí, resp. opakujúca sa návštevnosť tej istej malej skupiny divákov, nízka reprízovosť umelecky náročnejších produkcií, celková nekultúrnosť občanov viditeľná v rôznych prejavoch verejného života. Je dôležité, aby umenie a najmä umelci začali intenzívne komunikovať so svojím publikom.

Umenie má schopnosť formovať postoje ľudí, vychovávať ku kritickému mysleniu, odovzdávať pozitívne emócie. Vnímanie krásy, viera v kultúrne hodnoty a tradície môžu prispieť výrazným spôsobom k vytváraniu zdravého spoločenského prostredia.

Účastníci konferencie v zastúpení inštitúcií: Štátna opera,  Slovenské komorné divadlo, Staré divadlo Karola Spišáka, Asociácia Divadelná Nitra, Divadlo Ludus, Paneurópska vysoká škola, Bábkové divadlo na rázcestí, Divadlo Thália, Slovenské národné divadlo, Divadlo Pôtoň, Mestské divadlo  Žilina, Centrum pre otvorenú politiku, Nie v našom meste, navrhujú systémové opatrenia vzdelávania publika, ktoré sú nevyhnutné pre oživenie kultúrnosti občanov Slovenskej republiky a pre ozdravenie demokratickej spoločnosti.

Závěry a výzvy z konference najdete na http://www.poton.sk/aktuality/zavery-z-celoslovenskej-konferencie-impulz/


Zdroj: ProgramCulture.cz