/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Žasnout – objevovat – tvořit! Vzdělávání v muzeu - konference

Akce

27. konference bavorských, českých, hornorakouských a saských odborných pracovníků muzeí (23.–25. 9. 2018, Drážďany).

Přihlášky zasílejte nejpozději do 6. září 2018 na adresu: Sächsische Landesstelle für Museumswesen an den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Schloßstraße 27, D-09111 Chemnitz

E landesstelle@skd.museum

Kontaktní osoba pro organizační zajištění konference: Julia Trillhof, E julia.trillhof@skd.museum

Účast na konferenci je možná jen s potvrzenou přihláškou!

Místo konání konference: Deutsches Hygiene-Museum Dresden, Marta-Fraenkel-Saal, Lingnerplatz 1, D-01069 Dresden

Konferenci pořádá Saské zemské pracoviště pro muzejnictví při Státních uměleckých sbírkách Drážďany jako hostitel ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České republiky, Asociací hornorakouských muzeí a Zemským pracovištěm pro nestátní muzea v Bavorsku.


Zdroj: Asociace muzeí a galerií České republiky