/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Založení Institutu světelného designu (ISD)

Stalo se

Institut světelného designu (ISD) je nový projekt při České organizaci scénografů, divadelních architektů a techniků (ČOSDAT), který si klade za cíl vytvořit a podporovat u nás dosud neexistující platformu tvůrčí práce v oblasti dramatického vizuálního umění (světelného designu) v návaznosti na současné divadelní postupy a tendence. Ideově vychází ISD z podobných projektů či vzdělávacích institucí ve světě již běžně působících.

Institut světelného designu (ISD) je nový projekt při České organizaci scénografů, divadelních architektů a techniků (ČOSDAT), který si klade za cíl vytvořit a podporovat u nás dosud neexistující platformu tvůrčí práce v oblasti dramatického vizuálního umění (světelného designu) v návaznosti na současné divadelní postupy a tendence. Ideově vychází ISD z podobných projektů či vzdělávacích institucí ve světě již běžně působících.

Světelný design v kontextu moderního divadla (tanečního, pohybového, alternativního, site-specific ad.) je specifická plnovýznamová složka divadelního jazyka, jež pracuje se současnými trendy a technologickými možnostmi. V českém divadelním prostředí však neexistuje možnost uceleného, komplexního studia tohoto oboru – protože potřeby dramatického umění vyžadují dostatek kvalitních světelných designérů, těžiště činnosti ISD leží v otevření tohoto studijního oboru v rámci Školy světelného designu ISD.

Úvodní ročník dvousemestrálního studia začne v září 2008 pod vedením domácích i zahraničních lektorů – špiček v oboru světelného designu. Studijní program je rozdělen do dvou semestrů, v každém semestru paralelně poběží dvě skupiny se stejným tematickým zaměřením, ale s odlišnými nároky na konkrétní informace:

- umělecké profese (režiséři, scénografové, architekti, herci a tanečníci, produkční)
- technické profese (osvětlovači, zvukaři, technici, začínající světelní designéři, produkční, organizátoři kulturních akcí)

Studium nabízí v jednom semestru 15 lekcí pro každou skupinu, vždy ve víkendovém termínu. Jednotlivé lekce budou probíhat v divadelním prostoru vhodném pro dané téma – na teorii naváže ihned praktické cvičení. ISD spolupracuje s atraktivními partnerskými prostory (Divadlo Disk, Alfred ve dvoře, Duncan centre).

Druhým pólem činnosti ISD je ustanovit komunikační a informační bázi v oblasti trendů, perspektiv, spolupráce a poskytování služeb na poli vizuální (a zvukové) složky dramatických umění.

- vytvořit kontaktní, informační sítě v oblasti světelného designu v ČR (divadelní profesionálové, pedagogové, firmy)
- zapojit české světelné designéry do mezinárodních organizací a projektů
- publikovat studijní materiály, pořádat konference věnujících se problematice světelného designu
- organizovat přednášky zahraničních osobností pro odbornou veřejnost

Více informací najdete od 26. května 2008 na www.svetelnydesign.cz

Partneři a spolupracující instituce
Ministerstvo kultury ČR
WD Lux
Divadlo Disk (DAMU)
Divadlo Alfred ve dvoře
Duncan centre
Institut intermédií FEL ČVUT
Institut umění-Divadelní ústav
Instituut Lichtantwerpen (Amsterdam)
Royal Welsh College of Music and Drama (Cardiff)
Mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků (OISTAT)

Kontakt: Institut světelného designu, c/o Institut umění-Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1; produkce: František Fabián, T 777 833 692, E svetelnydesign@gmail.com

Vloženo: 20. 5. 2008, Zdroj: Jan Rolník