/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Výzva Protecting the Jewish Cemeteries of Europe

Granty/stipendia

Evropská komise vyhlásila otevřenou výzvu na předložení pilotního projektu, který naváže na předchozí pilotní projekt Mapping the Jewish Cemeteries of Europe (EAC/S10/2018).

Jeho cílem bude

  • rozšíření mapování, které pokryje další židovské hřbitovy v Evropě
  • identifikaci možností pro posílení spolupráce mezi zúčastněnými stranami, které mají zájem na zachování židovských pohřebišť
  • zvyšování povědomí o důležitosti židovského kulturního dědictví a kulturní diverzity Evropy v historii a využití židovských pohřebišť k představení této diverzity v rámci vzdělávání

Finanční podpora z této výzvy bude přiznána jednomu projektu s celkovým rozpočtem 1 050 000 eur. Délka projektu se předpokládá na 18 měsíců s očekávaným zahájením v prosinci roku 2019.

Uzávěrka je 30. 8. 2019.

Více informací zde.


Zdroj: www.kreativnievropa.cz