/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Výzva k podávání návrhů na obsazení poroty pro udělování Ceny MK za přínos v oblasti kinematografie

Příležitosti

Odbor médií a audiovize vyhlašuje výzvu k podávání návrhů na členství v porotě pro výběr a posouzení kandidátů na udělení Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize.

Porotu jmenuje ministr kultury z řad zástupců uznávaných uměleckých, odborných a pedagogických autorit, které nominují profesní a umělecká sdružení a další subjekty s celostátní působností. Funkční období členů poroty je tříleté a členové poroty mohou být jmenováni opakovaně pouze na dvě po sobě bezprostředně následující období. Členství v porotě je čestnou funkcí.

Více informací na https://www.mkcr.cz/cena-ministerstva-kultury-za-prinos-v-oblasti-kinematografie-a-audiovize-540.html

Návrhy je možné podat do 23. 2. 2018 elektronicky na E lenka.holubovamikolasova@mkcr.cz, prostřednictvím datové schránky: 8spaaur či fyzicky na adresu:

Lenka Holubová Mikolášová
Odbor médií a audiovize
Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1


Zdroj: www.mkcr.cz