/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Visegrádský program rezidenčních pobytů pro literáty - výzva v roce 2014

Rezidence

Mezinárodní visegrádský fond (IVF) a Willa Decjusza (Polsko, Krakov), ve spolupráci s Institutem umění (Česko, Praha), Literárním informačním centrem (Slovensko, Bratislava) a Petöfiho literárním muzeem (Maďarsko, Budapešť), vydaly výzvu pro zájemce z řad literátů o rezidenční pobyty.

Mezinárodní visegrádský fond (IVF) a Willa Decjusza (Polsko, Krakov), ve spolupráci s Institutem umění (Česko, Praha), Literárním informačním centrem (Slovensko, Bratislava) a Petöfiho literárním muzeem (Maďarsko, Budapešť), vydaly výzvu pro zájemce z řad literátů o rezidenční pobyty.

Celkem bude uděleno 32 stipendií (8 z každé země V4). Rezidenční pobyty se uskuteční ve dvou termínech: jarní termín (od 1. 5. do 12. 6. 2014) a podzimní termín (od 1. 9. do 30. 11. 2014). O výběru autorů rozhodují národní komise s tím, že konečné rozhodnutí učiní výběrová komise složená ze zástupců jednotlivých národních komisí.

Žádost a kritéria

1) Kdo může žádat?

- prozaici, autoři literatury faktu, básníci a překladatelé (min. 18 let věku) s nejméně jednou již vydanou publikací
- esejisté, kritici a publicisté (min. 18 let věku) s nejméně třemi příspěvky v respektovaných novinách, časopisech či elektronických médiích

2) Jak podat žádost?

Každý žadatel je povinen vyplnit on-line formulář žádosti (v angličtině), který obsahuje:

- strukturovaný životopis
- popis literárních záměrů během rezidenčního pobytu
- bibliografii autora
- motivační dopis

Každý z žadatelů může ke své žádosti přiložit jakékoliv další materiály (v angličtině), které uzná za vhodné (např. doporučení).

3) Co stipendium zahrnuje?

- ubytování ve společném bytě (samostatný pokoj, společná kuchyň a koupelna, internetové připojení)
- stipendium ve výši 1 125 EUR (jarní termín) a 2 250 EUR (podzimní termín)
- podporu hostitelské organizace (autorské čtení, rozhovory, kontakty s nakladateli, literárními kritiky atd.)

Kritéria výběru a přístup do programu

1) Kritéria výběru

- profesionální přístup k literární tvorbě, dokumentovaný předchozí tvorbou
- kvalita a kredibilita literárních plánů, prezentovaných v žádosti
- bezproblémová spolupráce v rámci eventuální předchozí spolupráce s Mezinárodním visegrádským fondem
- účast na veřejných akcích, pořádaných hostitelskou organizací
- ochota spolupracovat s ostatními třemi rezidenty a hostitelskou organizací za účelem dosažení tzv. přidané hodnoty V4
- ochota být skutečně přítomen v místě ubytování, poskytnutém hostitelskou organizací
- zaměření literárních plánů, prezentovaných v žádosti, na region V4

2) Přístup do programu 

- žadatel musí být občanem jedné z visegrádských zemí (V4: Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko)
- žadatelovy případné další projekty, podpořené Mezinárodním visegrádským fondem, musí být v době podání žádosti již ukončeny
- v rámci tohoto programu lze žadateli udělit rezidenční pobyt pouze jedenkrát v každé členské zemi V4
- žadatel je povinen uhradit zdravotní pojištění během rezidenčního pobytu na vlastní náklady

Časový harmonogram

Termín uzávěrky pro jarní i podzimní termín: 28. 2. 2014 (o půlnoci) 
Oznámení výsledků: 10. 4. 2014

On-line formulář žádosti je k dispozici na http://visegradapplicationform.villa.org.pl/

Koncept programu a výzvu (v anglickém jazyce) najdete zde.

Více informací

koordinátorka: Małgorzata Różańska-Braniecka, Willa Decjusza, E gosia@villa.org.pl

kontakt pro ČR: Viktor Debnár, Institut umění, T 224 809 119, E viktor.debnar@institutumeni.cz

technické obtíže s formulářem: E visegradapplicationform@gmail.com

 

Odkazy

Mezinárodní visegrádský fond, http://visegradfund.org/
Willa Decjusza, www.villa.org.pl
Institut umění, www.idu.cz
Literární informační centrum, www.litcentrum.sk
Petöfiho literární muzeum, www.pim.hu

Projekt je financován Mezinárodním visegrádským fondem (IVF), koordinátorem je krakovská Willa Decjusza.

 

Výsledky, zveřejněné 3. 4. 2014, najdete na stránkách Mezinárodního visegrádského fondu (IVF) zde; českou národní výběrovou komisi, jež posuzovala celkem 26 žádostí českých autorů a autorek, tvořili: Vladimír Karfík, literární kritik; Jan Šulc, editor; Karel Piorecký, literární vědec; Adam Borzič, šéfredaktor obtýdeníku Tvar a Viktor Debnár, vedoucí Literární sekce Institutu umění.

Vloženo: 3. 2. 2014, Zdroj: www.idu.cz