/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Visegrádský program rezidenčních pobytů pro literáty (VLRP) - výzva v r. 2016

Granty/stipendia

Mezinárodní visegrádský fond (IVF) a Willa Decjusza (Krakov), ve spolupráci s Institutem umění (Praha), Literárním informačním centrem (Bratislava) a Petöfiho literárním muzeem (Budapešť), vydaly výzvu pro zájemce z řad literátů o rezidenční pobyty.

Celkem bude uděleno 32 stipendií (8 z každé země V4). Rezidenční pobyty se uskuteční ve dvou termínech: jarní termín (od 1. 5. do 12. 6. 2016) a podzimní termín (od 1. 9. do 30. 11. 2016) v jednotlivých výše uvedených městech. O výběru autorů rozhodují národní komise s tím, že konečné rozhodnutí učiní výběrová komise složená ze zástupců jednotlivých národních komisí a zástupců Mezinárodního visegrádského fondu.

Žádost a kritéria

1) Kdo může žádat?

- prozaici, autoři literatury faktu, básníci a překladatelé (min. 18 let věku) s nejméně jednou již vydanou publikací
- esejisté, kritici a publicisté (min. 18 let věku) s nejméně třemi příspěvky v respektovaných novinách, časopisech či elektronických médiích

2) Jak podat žádost?

Každý žadatel je povinen vyplnit on-line formulář žádosti (v angličtině), který obsahuje:

- strukturovaný životopis
- popis literárních záměrů během rezidenčního pobytu
- bibliografii autora
- motivační dopis

Každý z žadatelů může ke své žádosti přiložit jakékoliv další materiály (v angličtině), které uzná za vhodné (např. doporučení).

3) Co stipendium zahrnuje?

- ubytování ve společném bytě (samostatný pokoj, společná kuchyň a koupelna, internetové připojení)
- stipendium ve výši 1 125 EUR (jarní termín) a 2 250 EUR (podzimní termín)
- podporu hostitelské organizace (autorské čtení, rozhovory, kontakty s nakladateli, literárními kritiky atd.)

Kritéria výběru a přístup do programu

1) Kritéria výběru

- profesionální přístup k literární tvorbě, dokumentovaný předchozí tvorbou
- kvalita a kredibilita literárních plánů, prezentovaných v žádosti
- bezproblémová spolupráce v rámci eventuální předchozí spolupráce s Mezinárodním visegrádským fondem
- účast na veřejných akcích, pořádaných hostitelskou organizací
- ochota spolupracovat s ostatními třemi rezidenty a hostitelskou organizací za účelem dosažení tzv. přidané hodnoty V4
- ochota být skutečně přítomen v místě ubytování, poskytnutém hostitelskou organizací
- zaměření literárních plánů, prezentovaných v žádosti, na region V4

2) Přístup do programu 

- žadatel musí být občanem jedné z visegrádských zemí (V4: Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko)
- žadatel je povinen podat žádost pod jménem uvedeným v jeho občanském průkazu/cestovním pasu
- žadatelovy případné další projekty, podpořené Mezinárodním visegrádským fondem, musí být v době podání žádosti již ukončeny
- v rámci tohoto programu lze žadateli udělit rezidenční pobyt pouze jedenkrát v každé členské zemi V4
- žadatel je povinen uhradit zdravotní pojištění během rezidenčního pobytu na vlastní náklady

Časový harmonogram

Zveřejnění výzvy: 4. 1. 2016
Termín uzávěrky pro jarní i podzimní termín: 31. 1. 2016 (o půlnoci) 
Oznámení výsledků: 10. 3. 2016

On-line formulář žádosti je k dispozici na http://visegradapplicationform.villa.org.pl/.

Koncept programu a výzvu (v anglickém jazyce) najdete zde.

 

Více informací

- koordinátorka: Małgorzata Różańska-Braniecka, Willa Decjusza, E gosia@villa.org.pl

- kontakt pro ČR: Viktor Debnár, Institut umění, T 224 809 119, E viktor.debnar@institutumeni.cz

- technické obtíže s formulářem: E visegradapplicationform@gmail.com 

Odkazy

Mezinárodní visegrádský fond, http://visegradfund.org/
Willa Decjusza, www.villa.org.pl
Institut umění, www.idu.cz
Literární informační centrum, www.litcentrum.sk
Petöfiho literární muzeum, www.pim.hu

Projekt je financován Mezinárodním visegrádským fondem (IVF), koordinátorem je krakovská Willa Decjusza.

 VÝSLEDKY

Výsledky najdete na stránkách Mezinárodního visegrádského fondu (IVF); českou národní výběrovou komisi, jež posuzovala celkem 41 žádostí českých autorů a autorek, tvořili: Vladimír Karfík, literární kritik; Josef Chuchma, literární kritik; Adam Borzič, šéfredaktor obtýdeníku Tvar, Eva Klíčová, literární vědkyně a redaktorka měsíčníku Host, a Viktor Debnár, vedoucí Literární sekce Institutu umění. Za Českou republiku byli vybráni níže uvedení autoři:

a) jarní šestitýdenní rezidenční pobyt

Roman Sikora – Literárne informačné centrum, Bratislava

Petr Maděra – Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapešť

Petra Hůlová – Willa Decjusza, Krakov

Jan Těsnohlídek ml. – Institut umění, Praha

b) podzimní tříměsíční rezidenční pobyt

Petr Borkovec – Literárne informačné centrum, Bratislava

Olga Peková – Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapešť

Sára Vybíralová – Willa Decjusza, Krakov

Radek Malý – Institut umění, Praha

V Praze budou dále na základě rozhodnutí polské, maďarské a slovenské komise pobývat: Magdalena Pokrzycka-Walczak, Barbora Škovierová a Roland Orcsik (jaro) a Zbigniew Machej, Peter Krištúfek a Katalin Szlukovényi (podzim).

       

 

 
 

        

Vložil: Culturenet, 4. 1. 2016
Zdroj: www.idu.cz