/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Veřejná zakázka na výmalbu zdi

Příležitosti

Realizace malby na venkovní zdi na dané téma, ul. Za Poříčskou bránou, Praha 8-Karlín.

Téma: kavárna x recyklace x krajina x komiks

Rozměry
boční zeď – d. 21 m, v. 5 m
protilehlá zeď – d.18 m, v. 5 m

Doporučujeme před podáním nabídky navštívit předmětné místo pro zjištění jeho sociálního prostředí a rozdílných povrchů stěn pro malbu/z tohoto důvodu je určen termín pro místní šetření se zadavatelem 6. února 2018 ve 14 hodin v ul. Za Poříčskou bránou, Praha 8-Karlín.

Termín
dodání na E jana.martinkova@praha8.cz do 28. 2. 2018 do 18 hodin

Zakázka bude dokončena a předána nejpozději do 60 dnů od podpisu smlouvy.

Honorář
Předpokládaná hodnota VZMR činí 200 000 Kč bez DPH.
Hodnotícím kritériem je z 50 % nejnižší nabídková cena bez DPH a z 50 % návrh se způsobem jeho aplikace.

O podklady a detail zakázky v případě zájmu o realizaci kontaktujte divokematky@gmail.com.

Těšíme se na Vaše návrhy.
BARÁK team


Zdroj: www.facebook.com