/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Veřejná konzultace ohledně využívání fondů EU v oblasti hodnot a mobility

Příležitosti

Zejména nás zajímají názory organizací, zainteresovaných stran i široké veřejnosti, jež se zajímají o vzdělávací mobilitu, vzdělávání a odbornou přípravu mimo rámec mobility, dobrovolnictví, humanitární oblast, solidaritu, práci s mládeží, mobilitu pracovních sil, kulturu, sdělovací prostředky a umění, občanství a hodnoty, oblast spravedlnosti, justiční spolupráci, práva, ochranu spotřebitele nebo v těchto oblastech působí.

Cíl konzultace

V roce 2018 předloží Komise komplexní návrhy nové série finančních programů víceletého finančního rámce, (tj. dlouholetého rozpočtu EU) na dobu po roce 2020. Uvedené návrhy Komise budou koncipovány tak, aby Unii umožňovaly dosáhnout výsledků v prioritních oblastech, v nichž má činnost na celoevropské úrovni větší efektivitu, než kdyby členské státy jednaly samy. To vyžaduje důkladné posouzení dosavadních postupů i oblastí, kde by se v budoucnu mohlo postupovat optimálněji. Tato konzultace je nedílnou součástí tohoto procesu a jejím cílem je seznámit se s názory všech zúčastněných stran na to, jakým způsobem by se dalo zajistit, aby se prostředky z rozpočtu EU využívaly co nejefektivněji.

Podobné konzultace se již konaly v souvislosti s hodnocením stávajících finančních programů EU zaměřených na několik politických oblastí. Posuzovaly se v nich dosavadní výsledky a budoucí výzvy. Názory, které zainteresované strany v rámci těchto konzultací vyjádřily, budou zohledněny při přípravě budoucího víceletého finančního rámce.

V současnosti probíhá několik konzultací zaměřených na široké spektrum budoucího financování EU v následujících oblastech: soudržnost, investice, bezpečnost, migrace a azyl, strategická infrastruktura.

Termí uzávěrky je 8. 3. 2018.

Více zde.