/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Ve Znojmě se koná první mezinárodní konference v rámci projektu Centra obnovy společného kult. děd.

Akce

Ve dnech 27. a 28. listopadu 2018 se v Louckém klášteře koná první přeshraniční odborná konference v rámci projektu Centra obnovy společného kulturního dědictví. Zvána je na ni odborná i laická veřejnost. Konference nese název Význam kulturního dědictví.

Vývoj měst a vesnic, jejich proměny, kulturní význam krajiny, urbanistických celků a jednotlivých staveb. V čem vlastně spočívá hodnota kulturního dědictví? Jde o výjimečné stavby? Jakou roli hrají venkovské usedlosti a sídla? Řemeslné detaily? Jaké je využívání krajiny? Jak se do života promítají místní zvyky a kultura? Jaký je dnešní význam sakrálních objektů? 

​A především: Jak toto vše vidí odborníci z České republiky a Rakouska? Odpovědi na tyto a další otázky budou hledat mj. Petr Kroupa, ředitel odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, Petr Fedor, vedoucí odboru kultury a památkové péče na Jihomoravském kraji či Christian Hanus, děkan fakulty Vzdělávání, umění a architektury na Donau-Universität Krems. Mezi řečníky bude i historik Jiří Kacetl, archeolog Marek Peška, architekti Markus Swittalek a Marek Štěpán, či Patrick Schicht z rakouské památkové péče. 

Kompletní program a další informace jsou k nalezení na webových stránkách konference www.col-conference.eu. Program konference i občerstvení je pro řádně registrované účastníky zdarma. 

Odkazy:

Info o konferenci a registrace: www.col-conference.eu

Aktivity projektu COL: https://www.facebook.com/COLproject/

 


Zdroj: www.znojmocity.cz