/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Unikátní projekt Orální historie českého divadla

Stalo se

Nový projekt Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) pod názvem Orální historie českého divadla završil první rok svého trvání. V rámci projektu vzniklo dvacet záznamů s významnými osobnostmi českého divadla, které jsou nyní online k dispozici veřejnosti.

Institut umění – Divadelní ústav jako významná paměťová instituce si klade za cíl přispět k dokumentaci českého divadla natáčením rozhovorů s významnými osobnostmi napříč všemi oblastmi českého divadla. Jedinečný projekt, který se započal v roce 2015, zachycuje formou audio záznamů vyprávění divadelních historiků, teoretiků, ale též inscenátorů, tanečníků nebo fotografů. Jednotlivé nahrávky obsahují průměrně 4 hodiny audiozáznamu, 10 až 15 minut videozáznamu a protokol rozhovoru, který rekapituluje v 15 až 20minutových intervalech probíraná témata a osobnosti. Každý záznam doplňují další materiály, jako jsou dobové fotografie nebo dokumenty osobní povahy poskytnuté pamětníky, ale též články a studie z personálního fondu IDU.

Orální historie jako jedna z metod historiografie je pro náš výzkum velmi důležitá, protože dokresluje dobový kontext a dotváří tak celkovou představu o zkoumaných tématech. Nicméně osudy osobností českého divadla 20. století, které jsou pevně spojeny s bouřlivými proměnami celé země, jsou zajímavé a unikátní i pro širokou českou veřejnost,“ zdůrazňuje Pavla Petrová, ředitelka IDU. A Lucie Čepcová, garantka projektu, k tomu dodává: „Osobnosti vybíráme napříč divadelními druhy a žánry, naší snahou je pojmout všechny oblasti divadla. Na příští rok plánujeme zpracovat dalších osmnáct nahrávek, již jsme oslovili např. výtvarnici loutek a scénografku Věru Říčařovou, operního režiséra a pedagoga Václava Věžníka nebo herce, recitátora, moderátora, publicistu a pedagoga Mirka Kováříka.

Více na stránkách IDU.


Zdroj: www.idu.cz