/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

UM UM festival (Slovensko) - výzva

Příležitosti

Komunitný festival súčasného divadla a umenia: Nemci, Židia, Slováci a Stará Ľubovňa (17. až 19. 8. 2018).

Komunitný festival súčasného divadla a umenia UM UM otvára výzvu pre umelcov s cieľom zapojenia ich umeleckých projektov do programu festivalu, ktorý bude prebiehať od 17. do 19. augusta 2018 v Starej Ľubovni na severovýchode Slovenska. Výzva je určená pre všetky typy performatívneho a audiovizuálneho umenia, ako i pre rôzne interdisciplinárne projekty umelcov z radov hudobníkov, výtvarníkov, divadelníkov, tanečníkov, performerov, dokumentaristov, či filmárov. Môže sa jednať o projekty jedincov ako i umeleckých súborov, ktoré určitým spôsobom spracovávajú tému siedmeho ročníka festivalu, a ktoré sú vytvorené pred alebo pre samotný festival.

Symposium Theatrum je divadelným projektom spájajúcim interdisciplinárnu skupinu umelcov s divadelnými amatérmi i divadelne neskúsenými ľuďmi, ktorých tvorivým výstupom po dvojtýždňovej intenzívnej spolupráci je postdramatická experimentálna performance na tému festivalu.

Symposium Pictum vytvára priestor pre súčasnú generáciu výtvarníkov, ktorí môžu vizuálnym jazykom sebe vlastným reagovať na otázky, ktoré kladie dnešná spoločnosť. Medzinárodná skupina výtvarníkov s rôznym profesijným a osobným pozadím bude dva týždne v Starej Ľubovni vytvárať umelecké diela reflektujúce tému festivalu.

Symposium Musicum si kladie za cieľ definovať kreatívne možnosti zvuku ako média, a to od zvukov tela a hlasu, až k hudobným a digitálnym nástrojom, kde technické a estetické znalosti sú schopné dialógu s performatívnym umením, životným prostredím, spoločnosťou a pamäťou.

UM UM festival vznikol ako nezávislý projekt skupiny mladých vynárajúcich sa umelcov, ktorí sa rozhodli priniesť  súčasné umenie do svojho rodného regiónu, ktorý je situovaný na periférii Slovenska, ďaleko od väčších kultúrnych centier. UM UM existuje vďaka nasadeniu, času a dobrovoľníckej komunitnej činnosti mnohých ľudí, vďaka podpore mesta, pomoci obyvateľov a viacerých lokálnych kultúrnych inštitúcií,  vďaka národným nadáciám a fondom, a predovšetkým vďaka samotným orgnizátorom, umelcom, odborníkom a kultúrnym kritikom, ktorí sa festivalu zúčastňujú, vedú dialóg s lokálnou komunitou a prispievajú tak k rozvoju miestnej kultúry, ako i k rozvoju súčasného umenia.

Termín uzáverky je 15. 5. 2018 (pozn. redakce Culturenet: datum uzávěrky bylo posunuto na 1. 6. 2018).

Viacej informácií


Zdroj: http://umumfestival.com/