/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Tzv. norské fondy - semináře Ministerstva kultury ČR

Akce

Připomínáme, že v rámci fondů EHP (tzv. norských fondů) a Programu CZ 06 Kulturní dědictví a současné umění byly vyhlášeny výzvy k podání žádostí o grant. Ministerstvo kultury ČR, jako Partner programu, v této souvislosti pořádá semináře, na kterých se zájemci o grant (budoucí žadatelé) mohou blíže seznámit s cíli Programu, způsobem vyplnění a předkládání žádostí o grant. Při diskusi mohou být projednány otázky, týkající se specifik konkrétních záměrů. Mimo pracovníků MK ČR na semináři vystoupí zástupci Zprostředkovatele programu (Ministerstvo financí ČR) a ASD Software s. r. o. (IS CEDR).

Připomínáme, že v rámci fondů EHP (tzv. norských fondů) a Programu CZ 06 Kulturní dědictví a současné umění byly vyhlášeny výzvy k podání žádostí o grant. Ministerstvo kultury ČR, jako Partner programu, v této souvislosti pořádá semináře, na kterých se zájemci o grant (budoucí žadatelé) mohou blíže seznámit s cíli Programu, způsobem vyplnění a předkládání žádostí o grant. Při diskusi mohou být projednány otázky, týkající se specifik konkrétních záměrů. Mimo pracovníků MK ČR na semináři vystoupí zástupci Zprostředkovatele programu (Ministerstvo financí ČR) a ASD Software s. r. o. (IS CEDR).

V rámci žádostí o grant, týkajících se Programové oblasti 16 se seminář uskuteční dne 22. 4. 2014 v 9.30 (max. do 12.30) na Ministerstvu kultury ČR (Konírna Nostického paláce, Maltézské nám. 1, Praha 1 ).

V rámci žádostí o grant, týkajících se Programové oblasti 17 se seminář uskuteční dne 24. 4. 2014 v 9.30 hodin (max. do 12.30) na Ministerstvu kultury ČR (Konírna Nostického paláce, Maltézské nám. 1, Praha 1 ).

Kapacita semináře je omezena na 140 účastníků, tzn. účast na semináři je třeba co nejdříve potvrdit (v rámci jednoho projektu/žádosti se může přihlásit pouze 1 zájemce) na E alena.kubistova@mkcr.cz. V případě mimořádného zájmu bude možnost se účastnit semináře se stejným obsahem, ale v odpoledních hodinách, tzn. od 13.30 (max. do 16.30).

O účasti na odpoledním  nebo dopoledním běhu seminářů bude rozhodnuto na základě termínu potvrzení účasti.

Termín ukončení podávání přihlášek je 15. 4. 2014. Po tomto termínu nebude zájem o účast akceptován.

Vloženo: 2. 4. 2014, Zdroj: www.norskefondy.cz