/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Turecká akademie Měsíce autorského čtení 2018 - výzva

Akce

Turecká akademie je mezinárodní letní škola spoluorganizována Masarykovou univerzitou, Hamburskou univerzitou a nakladatelstvím Větrné mlýny. Bude se konat v červenci 2018 v Brně v propojení s největším literárním festivalem ve střední Evropě – Měsícem autorského čtení (MAČ). Letos na tomto festivalu přivítáme 31 předních tureckých spisovatelů.

Tato letní škola je otevřena každému, kdo by rád získal základní přehled o turecké kultuře, historii, literatuře a politické situaci. Na Turecké akademii budou přednášet odborníci ze zemí střední Evropy a Turecka. Naším cílem je připravit různorodý program plný informací o současném Turecku, ale i jeho bohaté historii, a to vše propojit s unikátními setkáními s tureckými spisovateli. Výuka bude probíhat v anglickém jazyce.

Turecká akademie je otevřena pro studenty z celého světa. Lekce nejsou stavěné pouze pro studenty tureckých studií, ale pro kohokoli, kdo se ve svých akademických a dalších zájmech dotýká témat spojených s Tureckem (na příklad dějiny umění, historie, politologie, mezinárodní vztahy, středoevropská studia, literatura, překladatelství atd.). Každý týden bude zaměřený na jiné téma. Tyto týdny, nebo moduly, je možné libovolně kombinovat. Lze se tedy zúčastnit celé letní školy (4 týdny) nebo jen její části (1 –3 týdny, jakékoli).

Oficiální výpis známek z Masarykovy univerzity bude vydán každému účastníkovi, který splní akademické požadavky kurzu. Každý modul má hodnotu 2 ECTS kreditů – je tedy možné získat celkem 2–8 kreditů podle délky pobytu. 

Hlavními přínosy Turecké akademie jsou:

 • každodenní setkání s předními tureckými spisovateli
 • získání aktuálních znalostí o Turecku v kontextu střední Evropy
 • získání vhledu do současné kulturní, politické a společenské situace v Turecku
 • získání inspirace pro vlastní literární tvorbu
 • osobní zkušenost s předním literárně-kulturním festivalem

Přednášky, workshopy a semináře se budou zaměřovat na tato témata:

 • úvod do studia Turecka
 • kultura a historie Ottomanské říše
 • Turecko za Mustafy Kemal Atatürka
 • Turecko ve 21. století (politologické téma)
 • islám a Turecko (komparativní přednáška v kontextu dalších islámských zemí)
 • moderní turecká literatura
 • moderní turecká kultura (hudba, divadlo, umění, film)
 • mediální workshop

Rozvrh dne

Vždy pondělí až pátek:

 • 9.00–10.00 snídaně s tureckým spisovatelem – workshop
 • 10.30–12.00 přednáška/seminář
 • 14.00–15.30 přednáška/seminář
 • 19.00–21.00 setkání s tureckým spisovatelem, Měsíc autorského čtení

O víkendech bohatý kulturní a společenský program.

Turečtí spisovatelé, kteří se budou účastnit Měsíce autorského čtení

Asli Erdogan, Nedim Gürsel, Murathan Mungan, Ayfer Tunç, Şebnem İşigüzel, Oya Baydar, Özgür Mumcu, Faruk Duman, Behçet Çelik, Pelin Özer, Gonca Özmen, Sema Kaygusuz, Murat Uyurkulak, Hatice Meryem, Lale Müdür, Saygın Ersin, İskender Pala, Haydar Karataş, Aslı Perker, Tarık Tufan, Çiller İllhan, Necla Kelek, Yadé Kara, Haydar Ergülen, Tuna Kiremitçi, Yalçın Tosun, Gaye Boralioğlu, Murat Özyaşar atd.

Přednášející

Alptuğ Güney (University of Hamburg), Petr Kučera (University of Hamburg), Onur İnal (University of Hamburg), Tevfik Turan (University of Hamburg), Latif Durlanık (University of Hamburg), Hülya Çelik (University of Hamburg), Yavuz Köse (University of Hamburg), Jana Musilová (Masarykova univerzita), Marek Čejka (Masarykova univerzita), Gabriel Pirický (Slovenská akadémia vied)

Cena a ubytování

Cena zahrnuje výuku, vystavení Výpisu známek, ubytování, kulturní program a asistentské práce v průběhu letní školy. Tento program je spolufinancován z dalších zdrojů, cena je proto výrazně snížena.

1 týden/modul: 100 EUR

2 týdny/moduly: 170 EUR

3 týdny/ moduly: 245 EUR

4 týdny/moduly: 300 EUR

Ubytování bude zajištěno na kolejích Masarykovy univerzity (www.skm.muni.cz).

Více informací naleznete zde: https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/summerschools/language/turkish-academy

Kontakt: Martin Glogar, E glogar@czs.muni.cz a Šárka Panochová, E summer@czs.muni.cz


Zdroj: Renata Obadálková