/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Střed zájmu: Publikum kulturního dědictví

Akce

Střed zájmu: PUBLIKUM se koná letos již po čtvrté, tentokrát se však tematicky zaměří na oblast památkové péče a kulturního dědictví. Naváže tak na mezinárodní konferenci Focal Point: Upcycling Cultural Heritage (8. 11. 2018, Divadlo Archa, Praha), pořádanou u příležitosti Evropského roku kulturního dědictví.

Práce s publikem (audience development) je prioritou programu EU Kreativní Evropa. V tomto tématu navazujeme na Střed zájmu: PUBLIKUM z let 2014, 2015 a 2017 a na mezinárodní konference RE:PUBLIKUM v letech 2013 a 2016, na kterých byly představeny příklady dobré praxe z ČR i zahraničí.

Podrobnosti najdete na webu programu Evropské unie Kreativní Evropa.


Zdroj: www.kreativnievropa.cz