/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Střed zájmu: Kulturní instituce dnes (10. 11. 2017, Praha)

Akce

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) si vás dovoluje pozvat na veřejné fórum o roli a poslání národních kulturních institucí v kontextu 100. výročí vzniku národních států ve střední a východní Evropě.

Jak se změnila role národních kulturních institucí v současném společensko-politickém kontextu, které charakterizuje napětí mezi národním „my“ a globální parapolis? Jaké hodnoty a ideje reprezentují v dnešní době? Jaké jsou jejich kompetence ve vztahu k veřejnosti a k dalším aktérům, kteří působní v kulturní oblasti? Jak máme chápat vztah mezi kulturou, institucemi a demokracií v současných politických podmínkách v Evropě? Těmito i dalšími otázkami vztahujícími se k nadcházejícímu 100. výročí vzniku Československa se budou na veřejném fóru zabývat zástupci z akademické i umělecké sféry ze střední, východní a západní Evropy.

Akce se koná u příležitosti 16. výročního zasedání autorů Kompendií kulturních politik a trendů v Evropě, které iniciuje Rada Evropy ve spolupráci s Evropským institutem pro komparativní kulturní výzkum a které se uskuteční v Praze ve dnech 8. a 9. listopadu 2017. 

Veřejné fórum se koná v anglickém jazyce. Tlumočení z anglického jazyka do českého jazyka je zajištěno.

Prosíme o registraci účasti na tomto odkaze.

Program
9.30 Registrace a ranní káva
10.00 Přivítání a úvodní slovo – Daniel Herman, ministr kultury ČR 
10.15 Pascal Gielen, Antwerp research Institute for the Arts, Belgie: From National Institutions to Transnational Constitutions: Organizing the Commons in a Flat Wet World 

10.45 Panelová diskuse I: Národní kulturní instituce – nástroj populismu?        

Moderátorka: Kathrin Merkle, vedoucí Odboru kultury a kulturního dědictví, Rada Evropy  
Goran Tomka, University of Arts and UNESCO Chair in Cultural Policy and Management, Srbsko 
Jiří Fajt, generální ředitel Národní galerie v Praze, ČR 
Tamás Jászay, Szeged University, Maďarsko  

11.45 Společný oběd  

12.30 Panelová diskuse II: Ztrácejí národní kulturní instituce svou legitimitu?  

Moderátorka: Alice Koubová, Filosofický ústav AV ČR, ČR 
Dieter Haselbach, German Center for Cultural Research/Zentrum für Kulturforschung, Německo
Iulia Popovici, Arts University Tîrgu Mureş/Márosvásárhely, Rumunsko 
Marta Ljubková, Národní divadlo, ČR

14.00 Závěrečná diskuse
14.30 Zakončení

Veřejné fórum se koná v anglickém jazyce. Tlumočení z anglického jazyka do českého jazyka je zajištěno.

Datum a místo konání: 10. listopadu 2017 od 9.30 do 14.30, Kostel sv. Anny – Pražská křižovatka, Zlatá ulice, Praha 1

Ministerstvo kultury ČR

Council of Europe

council_of_europe_CZ_rgb 

ERICarts

Hl. m. Praha

 

Vložil: Culturenet, 12. 10. 2017
Zdroj: www.idu.cz