/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Statutární město Plzeň - Mikrogranty 2018 - výzva

Granty/stipendia

Statutární město Plzeň v souladu s usnesením RMP č. 47 ze dne 18. ledna 2018 a Programem rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009 až 2019 vyhlašuje Průběžný dotační program v oblasti kultury pro rok 2018 Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů.

Mikrogrant je určen na oživení kulturního dění ve městě, a to zejména prostřednictvím aktivit v těchto oblastech: hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění, design, literatura, kulturní tradice, site specific art a další. Maximální možná finanční podpora je stanovena do výše 20 000 Kč (včetně).

Žádosti mohou zájemci odevzdávat průběžně od 24. února do konce 31. července letošního roku, a to před zahájením realizace daného projektu.

Úplný text vyhlášení dotačního programu pro rok 2018, včetně formuláře žádosti, pokynů k přípravě rozpočtu a dalších informací, je zveřejněn na www.plzen.eu (Granty a dotace), nebo si jej můžete vyzvednout na adrese: Odbor kultury Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň, T 378 033 041.

Kontaktní osoba k dotačnímu titulu: Jarmila Žáčková, T 378 033 045, E zackova@plzen.eu.


Zdroj: Magistrát města Plzně