/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Slovenské centrum dizajnu - konkurz (Výskumno-vývojové oddelenie)

Práce

Slovenské centrum dizajnu vypísalo výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta na funkciu vedúceho/vedúcej Výskumno-vývojového oddelenia.

Úväzok: polovičný, tj. 3,75 hod. denne/18,75 hod. týždenne

Termín pre doručenie prihlášky: 2. septembra 2019 (do 16 hod. osobne)

Viacej informácií nájdete tu.


Zdroj: https://www.scd.sk/