/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Škola muzejní propedeutiky ve školním roce 2019–2020

Akce

Škola zahrnuje základní kurz a nástavbový kurz (muzejní výstavnictví).

ZÁKLADNÍ KURZ

Ve školním roce 2019–2020 připravujeme XVIII. běh základního kursu ŠMP.

Kurz mohou využít i pracovníci úřadů samosprávy, které vykonávají funkci zřizovatele muzeí a galerií.

Více na http://www.cz-museums.cz/web/amg/muzejni-propedeutika/zakladni-kurs

NÁSTAVBOVÝ KURZ – MUZEJNÍ VÝSTAVNICTVÍ

!!!POZOR!!! Ve školním roce 2019–2020 připravujeme také VIII. běh nástavbového kursu!!!

Kurz je otevřen všem zájemcům, kteří splní stanovené podmínky – http://www.cz-museums.cz/web/amg/muzejni-propedeutika/nastavbovy-kurs

 

Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímá Sekretariát AMG ČR do 31. srpna 2019 – přihlaste se včas!

 

Nenechávejte přihlášení do kurzů na poslední chvíli. O vašem přijetí rozhoduje pořadí přijatých přihlášek.

 

Kontakt: E amg@cz-museums.cz, T 224 210 037


Zdroj: Asociace muzeí a galerií ČR