/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Škola muzejní propedeutiky ve školním roce 2018–2019

Akce

Ve školním roce 2018–2019 připravujeme již XVII. běh kurzu určeného pracovníkům muzeí, podílejících se na odborné správě a využívání sbírek muzejní povahy. Kurz mohou využít i pracovníci úřadů samosprávy, které vykonávají funkci zřizovatele muzeí a galerií. V základním kurzu získá student vědomosti o muzejní praxi, související legislativě, o práci se sbírkami a nahlédne do aktuální problematiky muzejní pedagogiky.

Více na www.cz-museums.cz/web/amg/muzejni-propedeutika/zakladni-kurs 
 
NÁSTAVBOVÝ KURS – MUZEJNÍ VÝSTAVNICTVÍ
V pořadí VIII. běh nástavbového kurzu je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na prezentaci muzejních sbírek nebo prezentaci muzejních sbírek posuzují z pozice manažerských rolí.
Absolvent nástavbového kurzu získá přehled o problematice muzejního výstavnictví. Frekventanti se zúčastní dvoudenní exkurze do vybraných muzeí v širším kontextu.
Kurz je otevřen všem zájemcům, kteří splní stanovené podmínky:
www.cz-museums.cz/web/amg/muzejni-propedeutika/nastavbovy-kurs 
 
Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímá Sekretariát AMG do 31. srpna 2018.
 
Kontaktní osobou je Kateřina Svobodová, E adres@cz-museums.cz, T 224 210 038.
 


Zdroj: Asociace muzeí a galerií ČR