/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Škola muzejní propedeutiky ve školním roce 2018–2019

Akce

Ve školním roce 2018–2019 připravujeme již XVII. běh kurzu určeného pracovníkům muzeí, podílejících se na odborné správě a využívání sbírek muzejní povahy. Kurz mohou využít i pracovníci úřadů samosprávy, které vykonávají funkci zřizovatele muzeí a galerií. V základním kurzu získá student vědomosti o muzejní praxi, související legislativě, o práci se sbírkami a nahlédne do aktuální problematiky muzejní pedagogiky.

Více na www.cz-museums.cz/web/amg/muzejni-propedeutika/zakladni-kurs 
 
Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímá Sekretariát AMG do 31. srpna 2018.
 
Kontaktní osobou je Kateřina Svobodová, E adres@cz-museums.cz, T 224 210 038.
 


Zdroj: Asociace muzeí a galerií ČR