/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Seminář pro žadatele o grant na projekty evropské spolupráce (4/9/2014)

Akce

Kancelář Kreativní Evropa – Kultura pořádá seminář pro žadatele o grant v rámci výzvy na podporu Projektů evropské spolupráce s uzávěrkou 1. října 2014. Seminář se koná ve čtvrtek 4. září 2014 od 13 do 16 hodin v Malém sále Institutu umění – Divadelního ústavu, Celetná 17, Praha 1.

Kapacita sálu je bohužel omezená, k účasti je nutná registrace (na konci stránky).

Budeme se zabývat koncepcí, hodnotícími kritérii a hodnotícím procesem, projdeme kompletní žádost, povinné přílohy včetně rozpočtu. Seminář je určen pro konkrétní žadatele, kteří hodlají podat žádost a mají tedy projekt již rozpracovaný.

Projekty mohou podávat subjekty z oblasti kulturních a kreativních odvětví, a to ve dvou kategoriích:

Kategorie 1 − Projekty spolupráce menšího rozsahu Projekty této kategorie – zahrnují celkem tři organizace ze tří zemí zapojených do programu a vedoucího projektu a nejméně dva další partnery se sídlem nejméně ve třech různých zemích účastnících se programu Kreativní Evropa – Kultura. Žadatel může žádat nejvýše o 200 000 eur, což představuje maximálně 60 % způsobilého rozpočtu.

Kategorie 2 − Projekty spolupráce většího rozsahu Projekty této kategorie – zahrnují vedoucího projektu a nejméně pět dalších partnerů se sídlem v nejméně šesti různých zemích účastnících se programu Kreativní Evropa – Kultura. Žadatel může žádat o nejvýše 2 miliony eur, což představuje nejvýše 50 % způsobilého rozpočtu.

Maximální délka projektu (období způsobilosti) činí u obou kategorií projektů 48 měsíců.

Veškeré informace a formuláře k výzvě budou zveřejněny na http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cooperation-projects-2015_en  

Kontakt: Magdalena Müllerová, Česká kancelář programu Kultura, T 224 809 118, E kultura@kreativnievropa.cz 

www.programculture.cz

Vloženo: 17. 7. 2014, Zdroj: ProgramCulture.cz