/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

"Romové píší!" - workshop

Akce

Jak pracovat s romskou literaturou ve fondech knihoven ČR - dílna pro zaměstnance na všech úrovních pod patronátem světového romského festivalu Khamoro 2017 a jeho doprovodného programu věnovaného romské literatuře Gavoro 2017.

30. 5. 2017 9.30 až 13.00, Národní knihovna ČR, Klementinum, učebna 145

Romové píší! je prakticky zaměřený workshop pro pracovníky knihoven na všech úrovních, který si klade za cíl poskytnout těmto pracovištím návod, jak pracovat s romskou a romistickou literaturou ve svých fondech, ať už formou samostatného mini-oddělení nebo prostřednictvím literárních čtení a časově omezených projektů. Blok zahájí přednáška ve zkratce mapující historii romské literatury, s důrazem na její současný stav a možnosti jejího využití (Karolína Ryvolová). Ve druhé části programu se budou prezentovat pracoviště, dlouhodobě kultivující romskou literaturu a její čtenáře – Muzeum romské kultury (Milada Závodská), Krajská vědecká knihovna v Liberci (Blanka Konvalinková) a Knihovna města Ostrava, projekt Romaňi kereka (Markéta Mížová). Současně by měla tato dílna přispět k debatě, jak prakticky naplňovat Koncepci rozvoje knihoven 2017 až 2020 (článek 2.5).

Workshop je připravován ve spolupráci spolku Slovo 21, Národní knihovny ČR, Svazu knihovníků a informačních pracovníků a Muzea romské kultury.

Účastnický poplatek je 100 Kč.

Závazně se přihlašujte do 22. května 2017 na E katerina.nekolova@nkp.cz.

Pro podrobnější informace se obracejte na K. Nekolovou, T 221 663 339.


Zdroj: https://listserv.cesnet.cz/