/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Rezidenční pobyty Českého literárního centra ve Worpswede (Německo)

Rezidence

Moravská zemská knihovna v Brně, sekce České literární centrum, vyhlašuje ve spolupráci s Uměleckými domy Worpswede, literárním festivalem globale°, Virtuálním literárním domem Brémy a za podpory Česko-německého fondu budoucnosti výběrové řízení na rezidenční pobyty ve Worpswede v listopadu 2018 pro české autorky/autory.

Dvěma českým autorkám/autorům jsou určeny dva měsíční rezidenční pobyty v listopadu 2018 v uměleckých domech ve Worpswede (u Brém). Rezidentovi má pobyt poskytnout čas na tvorbu, možnost setkání s ostatními rezidenty v Uměleckých domech. Rezident by měl být ochotný podílet se na místním literárním životě (účast na akcích pořádaných či zprostředkovaných organizátorem).

 

Podmínky:

· anglický jazyk nebo německý jazyk na komunikativní úrovni

· nejméně jedno publikované dílo (knižně vydané)

 

Termín pobytu: listopad 2018

 

Místo: Umělecké domy Worpswede (www.kuenstlerhaeuser-worpswede.de)

 

Rezidentovi je hrazeno:

· stipendium ve výši 1 000 EUR/měsíc

· ubytování v rezidenčním bytě

· příspěvek na cestovné do místa rezidence až do výše 150 EUR (skutečně vynaložené náklady)

 

Dokumenty pro přihlášení (v textovém formátu nebo pdf):

· vyplněný přihlašovací formulář (včetně motivačního dopisu a popisu projektu)

· strukturovaný životopis

· bibliografie

Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti (https://www.czechlit.cz/wp-content/uploads/2018/06/Rezidence_Worpswede_formular.docx), který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

 

Dokumenty posílejte na E residencies@czechlit.cz.

 

Termín pro doručení přihlášek: 31. 8. 2018

 

Rozhodnutí: udělení stipendia bude oznámeno na základě rozhodnutí výběrové komise na stránkách Českého literárního centra (www.czechlit.cz).


Zdroj: www.czechlit.cz