/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

ProEntrée 2018 - výzva pro divadelní sezonu 2018/2019

Rezidence

Centrum experimentálního divadla p. o. vypisuje otevřenou výzvu projektu ProEntrée 2018. Výzva je určena mladým divadelníkům (nově vznikajícím či již existujícím divadelním skupinám). Vybraný umělecký tým bude mít možnost realizovat inscenaci v prostoru Sklepní scény CED.

Centrum experimentálního divadla podporuje aktivity nastupujících generací nadějných divadelních umělců. Ať už jde o profesionály, či divadelníky teprve se prosazující v profesionálním divadle. Projekt ProEntrée směřuje právě ke zviditelnění a nasměrování prvních profesionálních kroků začínajících divadelníků a umožňuje realizovat divadelní projekt v profesionálních podmínkách Centra experimentálního divadla p.o.

Podmínky účasti:
Umělecký tým (režisér, dramaturg a scénograf) musí být tvořen studenty, případně absolventy uměleckých vysokých škol (JAMU, DAMU, VŠMU a umělecko-teoretických oborech univerzit). Absolventi se mohou hlásit do projektu maximálně však tři roky od absolutoria v bakalářském nebo magisterském stupni vysoké školy. Počítá se datum odevzdání přihlášky. Umělecký tým, který v minulosti již realizoval inscenaci v rámci projektu ProEntrée se již nemůže výběrového řízení zúčastnit, jeho jednotliví členové v rámci jiného týmu však ano. Všichni členové uměleckého týmu potvrzují a ručí za svůj projekt podpisem na přihlášce.

Přihláška musí obsahovat:
• Koncepci plánované inscenace (v rozsahu max. tři normostrany).
• Scénář, literární scénář, nebo libreto inscenace (případně jen koncept, nebo rozpracovanou scénu, ze které bude evidentní směřování záměru).
• Křestní list plánované inscenace (musí obsahovat i konkrétní představu o reálném hereckém obsazení inscenace).
• Profil uměleckého týmu (režisér, dramaturg, scénograf).
• Ověření dostupnosti autorských práv (vyjádření agentury DILIA o. s., agentury Aura-Pont nebo autora).
• Rozpočet inscenace – včetně plánovaných honorářů a veškerých dalších provozních nákladů spojených s reprízováním (kalkulace nákladů na jednu reprízu).
• Umělecký tým musí být připraven v období posuzování projektů zodpovědět případné doplňující dotazy vznesené výběrovou komisí (stačí elektronickou formou).
Podmínkou je směřovat k realizaci komorního jevištního tvaru o maximálním počtu pěti herců – vzhledem k budoucímu reprízování inscenace a provozně technickým podmínkám Projektu CED.

Uzávěrka přihlášek je dne 14. 6. 2018.

Přihlášky zasílejte manažerce Projektu CED – Vladimíře Kalatové – CED p. o., Zelný trh 9, 602 00 Brno (může být i elektronicky), E ced@ced-brno.cz. V případě zaslání poštou rozhoduje datum podání.

Vyhodnocení:
Vítězný tým bude vybrán komisí složenou z ředitele CED, manažerky Projektu CED, uměleckého vedoucího Projektu CED, zástupce ředitele CED a přizvaných dvou členů odborné veřejnosti nejpozději do 28. června 2018.

Více informací poskytne:
manažerka Projektu CED
Vladimíra Kalatová
CED p. o.
Zelný trh 9, 602 00 Brno
T 542 123 428 nebo 777 248 290
E ced@ced-brno.cz Zdroj: Centrum experimentálního divadla