/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Překladatelská soutěž Susanny Roth 2015 - výsledky

Stalo se

Literární sekce Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) a Česká centra (ČC) uspořádaly letos první ročník mezinárodní soutěže pro mladé překladatele, pojmenované po renomované švýcarské bohemistce a překladatelce Susanně Roth (1950–1997), která se výraznou měrou zasloužila o propagaci soudobé české literatury v zahraničí. Nultý ročník soutěže, pořádaný u příležitosti výročí Bohumila Hrabala, se uskutečnil v r. 2014.

Soutěž je zaměřena na začínající překladatele do 40 let, jejichž úkolem je přeložit odbornou porotou vybraný úryvek současné české prózy autorů obdobného věku. Soutěž proběhla v úzké spolupráci s Českými centry v zahraničí. Uchazeči ze 17 zemí přeložili text z knihy Davida Jana Žáka Návrat krále Šumavy (Labyrint, 2012), životopisného románu o „nepolapitelném převaděči“ Josefu Hasilovi.

Soutěž je zaměřena na začínající překladatele do 40 let, jejichž úkolem je přeložit odbornou porotou vybraný úryvek současné české prózy autorů obdobného věku. V roce 2015 soutěž proběhla v úzké spolupráci s českými centry v zahraničí a zastupitelskými úřady MZV. Uchazeči ze 17 zemí přeložili text z knihy Davida Jana Žáka Návrat krále Šumavy, životopisného románu o „nepolapitelném převaděči“ Josefu Hasilovi (Labyrint, 2012). Na základě vyhodnocení celkem 90 překladů místními odborníky byli vybráni nejlepší překladatelé ze 13 zemí.

Jména vítězů (včetně přeložených textů)

Bulharsko: Borislava Spasova (redaktorka textu: Jordanka Trifonova)

Egypt: Bothaina Abdelahay Mohamed (Bothaina Abobakr)

Finsko: Sampo Saari

Chorvatsko: Marija Ozretić

Japonsko: Akane Ema

Lotyšsko: Aiga Veckalne

Maďarsko: Zsuzsanna Juhászné Hahn

Polsko: Aleksandra Seidel-Mączyńska

Rumunsko: Gabriela Georgescu

Rusko: Xenia Timenčik

Španělsko: Diana Bass

Švýcarsko: Maria Pobuda

Ukrajina: Myroslava Čučupaka

Každý oceněný překladatel získal symbolickou doživotní průkazku do Moravské zemské knihovny
a dostal pozvání na několikadenní návštěvu ČR spojenou s účastí na Bohemistickém semináři, pořádaném Ministerstvem kultury České republiky. Bohemistický seminář, organizovaný nakladatelstvím Větrné mlýny, proběhl 11.– 15. července 2015 v literárních zastávkách Brno (Měsíc autorského čtení), Stará Říše (J. Florian), Petrkov (B. Reynek), Lipnice (J. Hašek), Sázava (P. Kohout a J. Mašínová) a  Praha (P. Placák, D. J. Žák). Během semináře účastníci poznali soudobý literární život a vypravili se za katolickou literaturou do Staré Říše a Petrkova. Program zahrnoval i setkání se spisovateli, autorská čtení, teoretické literárně-historické přednášky a možnost seznámit se s literárním provozem nakladatelství Fra, Labyrint a Revolver Revue a významných institucí v ČR.

Projektu se zúčastnila Česká centra v Budapešti, Bukurešti, Kyjevě, Londýně, Madridu, Moskvě, Sofii, Tokiu, Varšavě a Vídni a Zastupitelské úřady ČR v Helsinkách, Káhiře, Rize a Záhřebu.

Projekt podpořily: MK ČR, Portál české literatury, Rumunský kulturní institut v Praze, Moravská zemská knihovna, nakladatelství Větrné mlýny a Labyrint.

 

O Susanně Roth (1950−1997)
Významná švýcarská překladatelka, bohemistka, literární kritička a vědkyně. Česky se začala učit na počátku sedmdesátých let v Curychu, v r. 1972 dostala stipendium na Univerzitě Karlově v Praze. V r. 1992 založila českou pobočku nadace Pro Helvetia v Praze, později zastupovala tuto nadaci v Bratislavě; organizovala kulturní výměny, zprostředkovávala stipendia, výstavy, koncerty či divadelní zájezdy. Mezi české autory, jejichž díla přeložila, patří Daniela Hodrová, Petr Chudožilov, Josef Hiršal, Bohumila Grögerová, Jiří Kratochvil, Ladislav Klíma, Eda Kriseová, Jan Trefulka a především Milan Kundera a Bohumil Hrabal. Je autorkou knihy Laute Einsamkeit und bitteres Glück: Zur poetischen Welt von Bohumil Hrabals Prosa (Bern, 1986; česky Hlučná samota a hořké štěstí Bohumila Hrabala: K poetickému světu autorových próz, Praha, 1993) a editorkou sborníku Hommage à Bohumil Hrabal (Frankfurt am Main, 1989). Více zde.

Vloženo: 10. 4. 2015, Zdroj: www.czechlit.cz