/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Pozoriste lektira ("divadelní čtení", Srbsko) hledá partnery k divadelně vzdělávacímu projektu

Příležitosti

Týkat se má performativního umění, divadla, vzdělávání, práce s mladým publikem. Divadelní hry a dramatické workshopy poslouží jako komunikační modely a poskytnou prostor pro kreativní zapojení mladých tvůrců a publik.

Hlásit se mohou nejen divadelní a příbuzné instituce, ale i univerzity a vzdělávací spolky.

Jedná se o typ projektu usilující  o financování z programu Kreativní Evropa, konkrétně výzvy Projekty evropské spolupráce. Více informací o tomto zde.

Uzávěrka: 18. 1. 2018.

K Milena Nikolić

FB https://www.facebook.com/pozoristelektira/

E pozoritelekstira@gmail.com

Dokument výzvy


Zdroj: ProgramCulture.cz