/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Pozor! Změna termínů grantových uzávěrek!

Granty/stipendia

Vezměte, prosím, na vědomí, že z důvodu přijetí nových finančních nařízení platných od 1. ledna 2013 dojde k revizi standardních grantových dohod/rozhodnutí. Výkonná agentura (EACEA) musela přistoupit k posunutí uzávěrek některých výzev programu EU Kultura:

Vezměte, prosím, na vědomí, že z důvodu přijetí nových finančních nařízení platných od 1. ledna 2013 dojde k revizi standardních grantových dohod/rozhodnutí. Výkonná agentura (EACEA) musela přistoupit k posunutí uzávěrek některých výzev programu EU Kultura:

linie 2 Provozní granty − nová uzávěrka: 10. října 2012 (12.00 CET)
použijte laskavě nový formulář rozpočtu!
linie 1.1 a 1.2.1 Krátko- a dlouhodobé projekty − nová uzávěrka: 7. listopadu 2012 (12.00 CET)
  • Použijte laskavě nový formulář rozpočtu! Dochází k navýšení maximální výše subdodávek (nyní 50 % přímých výdajů) a dojde ke změně v pravidle postupného snižování nákladů. S novými pravidly je nutné použít také nový rozpočtový formulář.
  • Revidovaný dokument "Instructions for Applicants" bude v nejbližší době k dispozici.
  • Změna elektronického formuláře se nepředpokládá, ačkoliv je zde uvedeno původní datum uzávěrky. Tento fakt neovlivní přijetí žádosti.
linie 3.2. Kulturní analýzy − nová uzávěrka: 7. listopadu 2012
linie 1.3.6 Evropské kulturní festivaly − nová uzávěrka: 5. prosince 2012 (12.00 CET)

Nová verze Programového průvodce k programu Kultura bude uveřejněna online v krátké době.

Bližší informace o změnách najdete na stránkách Výkonné agentury k příslušným výzvám na http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2012/index_en.php.

Kontakt: Česká kancelář programu Kultura, T 224 809 118, info@programculture.cz, www.programculture.cz

Vloženo: 24. 8. 2012, Zdroj: EACEA