/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Otevřený workshop Myslet světlem

Akce

Institut světelného designu o.s. pořádá ve dnech 4. - 6. září 2009 workshop s osvětlovací (zvukovou a a vizualizační) technikou v site specific areálu bývalého vojenského prostoru Milovice. Účastníkům představí základy používání techniky, principy kreativního používání dostupné techniky v aktuálních podmínkách a umožní jim vyzkoušet si tvůrčí, koncepční práci se světlem (zvukem, obrazem).

Institut světelného designu o.s. pořádá ve dnech 4. - 6. září 2009 workshop s osvětlovací (zvukovou a a vizualizační) technikou v site specific areálu bývalého vojenského prostoru Milovice. Účastníkům představí základy používání techniky, principy kreativního používání dostupné techniky v aktuálních podmínkách a umožní jim vyzkoušet si tvůrčí, koncepční práci se světlem (zvukem, obrazem).

Workshop se koná v rámci programu Freeze Festu - nekomerčního free festivalu kultury všech žánrů.  Institut světelného designu (ISD) chce tímto workshopem představit světlo nejen jako nedílnou složku každodenního života, ale i jako specifický výrazový prostředek (nejen) v uměleckém tvůrčím procesu. Dílna si klade a cíl v širším významu oživit schematické, opakující se principy světelného designu u nás, otevřít problematiku širší veřejnosti a - v souladu s filozofií a dalšími aktivitami ISD - ustanovit platformu pro obor světelného (zvukového, vizualizačního) designu v ČR.

Lektoři přizpůsobí workshop konkrétním požadavkům či dispozicím skupiny - je možné pracovat na konkrétním zadání, procházet variace zadání a realizace s různým přístupem, spontánní instalací osadit prostor a analyzovat výsledek, nebo pro pokročilejší účastníky připravit seminář k související problematice (logistika, technická produkce, žánrová problematika světelného designu...). Workshop je otevřen účastníkům Freeze Festu, zároveň je přijímacím workshopem do studijních programů pro následující rok.

Světlo v site specific podmínkách působí (ať již samostatně, či v symbióze s performance, nebo výtvarnou instalací) jako dynamický prvek ve zdánlivě statické krajině (prostoru). Prostřednictvím světla, tmy, stínu a jejich kombinací - dramaturgickou výstavbou, interpretuje formální stránky prostředí či akcentuje historický vývoj, kontext v dramatickou akci. Promyšlená světelné instalace se může stát vypravěčem přiběhu, zprostředkovatelem emoce nebo estetizujícím činitelem.

Lektoři workshopu: Jan Beneš, František Fabián

4.- 6. září 2009, 18,00 - 24,00 h, Milovice (bývalý vojenský prostor)

Další informace pro zájemce info@svetelnydesign.cz.


O Institutu:
Institut Světelného Designu (ISD) vznikl v květnu 2008 z iniciativy několika výrazných osobností v oblasti světelného designu, divadelní produkce, umělců a techniků zaměřených na práci se současnými technologiemi.
 
Impulzem je (v českém uměleckém prostředí) jednak absence tvůrčí a komunikační platformy tohoto oboru, jednak nedostatek komplexně vzdělaných osobností zaměřených na světelný design. ISD si klade za cíl komplexně vyplnit tyto mezery v oblasti světelného designu a souvisejících technologií (zvuk - zvukový design, obraz - projekce, práce s obrazem), tzn. chce vytvořit informační bázi a siť kontaktů napříč „světelným spektrem" tvůrčích osobností, společností a praktiků (techniků), dále pak možnosti zapojit se do regionálních i mezinárodních projektů, a v neposlední řadě poskytovat informační servis k oborovým akcím (představení, výstav, přednášek, veletrhů apod.).

Vloženo: 7. 8. 2009, Zdroj: www.proculture.cz