/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Otevřené grantové kolo Nadačního fondu Hyundai pro rok 2018

Granty/stipendia

Otevíráme grantovou výzvu, která podpoří občanskou angažovanost nebo projekty s dopadem na místní komunitu.

Nadační fond Hyundai podporuje rozvoj občanské společnosti v Moravskoslezském kraji, zejména na územích bývalých okresů Nový Jičín, Frýdek-Místek a Karviná. Preferovány jsou obce Dobrá, Dobratice, Horní Domaslovice, Nižní Lhoty, Nošovice, Raškovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty a Skalice.

Grantový výzva je určena projektům a organizacím, které se soustředí na podporu občanské společnosti a angažovanosti, dopad pro místní komunitu a profesionalizaci existujících či nově vzniklých neziskových organizací. Přihlásit můžete i mimořádné projekty, které souvisejí s účelem Fondu a mají významný pozitivní dopad na veřejný zájem.

Upřednostněny budou projekty, které prokáží:

* smysluplnost aktivit, jejich společenskou potřebnost a prospěšnost
* vysokou míru aktivního zapojení veřejnosti do projektu
* realizovatelnost projektu a přiměřenost rozpočtu
* udržitelnost pozitivních dopadů projektu v budoucnosti
* ztíženou financovatelnost z jiných zdrojů

Uzávěrka grantového kola je 16. dubna 2018 ve 24.00. Zahájení realizace projektu je možné nejdříve od 1. 7. 2018.

Více informací najdete na stránkách Nadačního fondu Hyundai: www.nadacnifondhyundai.cz

Další informace:

Nadační fond Hyundai podporuje rozvoj občanské společnosti v Moravskoslezském kraji, zejména na územích bývalých okresů Nový Jičín, Frýdek-Místek a Karviná. Vznikl v roce 2007 na základě Deklarace porozumění mezi zástupci společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, Moravskoslezského kraje, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, agentury CzechInvest a občanských sdružení Ekologický právní servis, Půda pro život, Děti Země a Beskydčan. Nadační fond Hyundai v regionu rozdělil již přes 11 milion korun. Grantové výzvy fondu administruje Nadace Open Society Fund Praha.

Kontakt: Eva Železná, E nfh@nfh.cz


Zdroj: http://nno.ecn.cz/