/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

On-line kulturní kalkulačka spočítá ekonomické dopady

Stalo se

Institut umění – Divadelní ústav spustil on-line aplikaci na výpočet ekonomických dopadů kulturních projektů. Využít ji mohou velké i menší kulturní akce a organizace v Česku, které zajímá, jak jejich návštěvnost ovlivňuje ekonomiku, a které chtějí získat ekonomické argumenty pro své partnery a podporovatele.

Institut umění – Divadelní ústav spustil on-line aplikaci na výpočet ekonomických dopadů kulturních projektů. Využít ji mohou velké i menší kulturní akce a organizace v Česku, které zajímá, jak jejich návštěvnost ovlivňuje ekonomiku, a které chtějí získat ekonomické argumenty pro své partnery a podporovatele.

Nově spuštěná Kulturní kalkulačka (www.kulkal.cz) vychází z metodiky pro výpočet ekonomických dopadů kultury, kterou certifikovalo Ministerstvo kultury v rámci projektu Mapování kulturních a kreativních projektů v ČR.

Dopady jsou počítány pomocí celosvětově užívané input-output analýzy, za kterou získal W. Leontief Nobellovu cenu, a multiplikátorů vypočtených touto analýzou z oficiálních statistik ČSÚ. Tato metoda umožňuje vyčíslit také multiplikační efekty, které jsou způsobeny vazbami zkoumané organizace i jejích návštěvníků na další odvětví ekonomiky (výstup jednoho odvětví je zároveň vstupem dalších odvětví národního hospodářství a naopak).

Potřebné multiplikátory a koeficienty jsou již vypočtené a zabudované do algoritmu výpočtu v aplikaci KulKal.

Na multiplikátory jsou navázána data za konkrétní akci, která vkládá uživatel.

Stačí zadat několik základních informací o projektu a o jeho návštěvnících, zejména odkud přijeli, jaký byl hlavní cíl jejich cesty a kolik utratili peněz a za co. Aplikace vypočítá, jaký dopad měl kulturní projekt na výdaje návštěvníků, a tím i na celkovou produkci české ekonomiky, hrubý domácí produkt, příjmy zaměstnanců, zaměstnanost (tvorbu pracovních míst) a výběr nepřímých daní (DPH, spotřební daň).

Podle této metodiky byly již zpracovány analýzy ekonomického dopadu Pražského Quadriennale divadelního prostoru a scénografie, hudebních festivalů Pražské jaro, Smetanova Litomyšl či MHF Český Krumlov. Nyní si tuto metodiku může díky aplikaci KulKal.cz otestovat každý. 

„Přestože input-output analýza je využitelná pro jakékoliv odvětví či projekt, Kulturní kalkulačka je uzpůsobená speciálně pro kulturní organizace v ČR. Dokáže vypočítat ekonomické dopady výdajů návštěvníků jakékoli kulturní akce (festivalu, představení, koncertu) či organizace (muzeum, divadlo apod.). Jelikož jde o poměrně ojedinělou aplikaci, budeme rádi nejen za její využívání, ale i za jakékoli podněty, nápady i dotazy k jejímu fungování z řad uživatelů,“ vyzývá k diskuzi Tereza Raabová.

Autorka metodiky i aplikace Tereza Raabová se nechala inspirovat podobným modelem EIMAH (Economic Impact Model of Arts and Heritage), provozovaným ministerstvem kultury v Kanadě. Na jejím vývoji spolupracovala několik let se zahraničními i českými experty.

Dopady vypočtené Kulturní kalkulačkou mohou kulturní aktéři využít při jednání s veřejnou správou, se sponzory i ke zlepšení své image, PR a vztahu se svým publikem.

Vloženo: 27. 3. 2014, Zdroj: Tereza Raabová