/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Nejlepší evropské festivaly získaly známku kvality EFFE 2017–2018

Stalo se

Celkem 715 festivalů ze 39 zemí obdrželo známku kvality EFFE 2017–2018 označující mimořádně kvalitní festivaly v Evropě. Výsledky ohlásila 4. května 2017 mezinárodní porota v čele s předsedou Sirem Jonathanem Millsem.

EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) je evropská značka kvality pro festivaly iniciovaná Evropskou festivalovou asociací. Jedná se o mezinárodní komunitu propojující umělecky zaměřené festivaly po celé Evropě, mj. prostřednictvím festivalového kalendáře na www.effe.eu, kde lze dohledat zmíněné festivaly všech žánrů.

Přihlášky podaly stovky festivalů v rámci otevřené výzvy, aby poukázaly na svůj mimořádně kvalitní umělecký program, zapojení místních komunit a evropský/mezinárodní přesah. Národní kontaktní místa (Huby) pak jmenovala 95 expertů, kteří je ohodnotili a svá doporučení přednesli mezinárodní porotě EFFE. Posuzovali především vybrané festivalové umělce, program a inovativní charakter akce.

Linhartova nadace se jako EFFE Hub za Českou republiku zúčastnila Arts Festivals Summitu ve Wiesbadenu, kde s velkou radostí symbolicky převzala ocenění pro 29 českých festivalů. Celý seznam oceněných českých festivalů je možné nalézt na webu Linhartovy nadace.

Oceněné české festivaly byly v prvním kole vybrány českou festivalovou porotou složenou z předních odborníků na různé žánry. V české porotě zasedli Helena Kovaříková, Jana Návratová, David Danel,  David Drozd, Matěj Kratochvíl a Pavel Kubesa. Jejich doporučení pak bylo revidováno mezinárodní EFFE porotou.

„Mezinárodní porota se mezi oceňovanými festivaly snaží zachovat co největší pestrost. Při jejich hodnocení posuzuje především kvalitu, diverzitu, práci s publikem a s tím spojené zapojení všech lidí ve společnosti. V neposlední řadě posuzuje také festivalový program složený z nových i osvědčených umělců. Porota držitele známky EFFE vyzývá, aby se zapojili do společného mezinárodního hnutí všech oceněných festivalů a posílili tak solidaritu, umění, umělce a otevřený dialog.“ (Celé prohlášení najdete na www.effe.eu.)

„Evropská festivalová asociace je přesvědčená o potenciálu známky EFFE: přemýšlet o Evropě jako o společné komunitě vzájemného porozumění a odpovědnosti vůči světu. To je také důvod, proč se těšíme na další vývoj a posun této evropské značky“, říká prezident asociace Darko Brlek.

„Věřím, že známka EFFE je pro české festivaly významnou příležitostí, jak se zapojit do mezinárodní spolupráce a rozvíjet tak nejen svůj program, ale i navazovat nové kontakty se zahraničními kolegy a zdokonalovat produkční a především finanční podmínky českého festivalového prostředí“, komentovala ocenění českých festivalů Magdaléna Lišková, ředitelka Linhartovy nadace.

Ocenění držitelé známky kvality EFFE 2017–2018 jsou nyní postupně představováni v on-line festivalovém kalendáři na www.effe.eu.

Nejlepší evropské festivaly získaly známku kvality EFFE 2017–2018


Zdroj: Linhartova nadace