/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Navýšení rozpočtu MK ČR - otevřený dopis

Stalo se

Platforma uměleckých profesních organizací jsme v předvolebním období uskutečnili kampaň „Kultura volí 2017“ a položili jsme politickým stranám zásadní otázky týkající se resortu kultury.

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
Sněmovní 4
118 26 Praha 1-Malá Strana

Věc: Navýšení rozpočtu MK ČR, otevřený dopis

V Praze 7. 12. 2017

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

jako Platforma uměleckých profesních organizací jsme v předvolebním období uskutečnili kampaň „Kultura volí 2017“ a položili jsme politickým stranám zásadní otázky týkající se resortu kultury.

Všechny strany, které ve volbách uspěly a které nyní v Poslanecké sněmovně reprezentujete, deklarovaly účinnou podporu oblasti kultury, včetně dosažení hranice minimálně 1 % na kulturu ze státního rozpočtu. S výjimkou KDU-ČSL, strany přímo nebo implicitně vyjádřily zájem oddělit vyrovnání s církvemi od rozpočtu MK ČR. Plné znění otázek a odpovědí kampaně přikládáme v příloze.

Dovolte nám tedy připomenout, že stěžejní otázkou je právě rozpočet resortu, který přes dlouhodobé sliby nedosáhl ještě nikdy onoho 1 % státního rozpočtu. Dle Vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2018 hrozí, že se tak nestane ani v následujícím období. Navrhovaných 13,034 mld. Kč činí 0,955 %. Toto procentní vyjádření je opticky zkresleno započítáním částky na vyrovnání s církvemi a jejich další náklady, které činí cca 3,5 mld. Kč. Po jejich odečtení, zjistíme, že skutečné výdaje na kulturu činí pouze 0,69% státního rozpočtu.

Úkolem Ministerstva kultury ČR je rozvíjení tradičních kulturních hodnot, podpora vzniku nových, udržování kultury živé a komunikující, péče o historický odkaz i současnou uměleckou tvorbu. Nevyčíslitelným přínosem kultury je pak vzdělávání, posilování demokratických a etických hodnot, což má dopad na celkovou kvalitu života společnosti. Z ekonomické perspektivy je oblast kultury přínosná 2,4 % hrubému domácímu produktu. Je tedy obrovským potenciálem pro návratnost vložených investic.

Žádáme Vás tímto, aby byl rozpočet MK ČR navýšen na skutečné 1 % státního rozpočtu, a to bez započítání částky na vyrovnání s církvemi a jejich další náklady.

V tomto ohledu panuje hluboký konsenzus profesních i odborových organizací napříč celým sektorem kultury, k němuž se tímto připojujeme.

Na závěr nám dovolte, abychom Vám popřáli hodně úspěchů ve Vaší odpovědné práci.  

Platforma uměleckých profesních organizací:

Asociace nezávislých divadel ČR
Asociace profesionálních divadel ČR
Herecká asociace
Taneční sdružení ČR
Vize tance

Štěpán Kubišta, v. r. – předseda Asociace nezávislých divadel ČR
Stanislav Moša, v. r. – předseda Asociace profesionálních divadel ČR
Ondřej Kepka, v. r. – prezident Herecké asociace
Zdeněk Prokeš, v. r. – předseda Tanečního sdružení ČR
Jana Návratová, v. r. – předsedkyně Vize tance


Zdroj: AND ČR