/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Navrhněte venkovní tělocvičnu pro Přístav 186 00 v Karlíně

Příležitosti

V květnu 2016 vstupuje volně přístupný živý park Přístav 186 00 na Rohanském nábřeží v Karlíně do své třetí sezony.

Stejně jako v předchozích letech organizátoři nabízí Stejně jako v předchozích letech organizátoři Free Apples z. s. a Místo s. r. o. nabízí letní sociálně-kulturní program pop-up kavárnu, místo pro aktivní odpočinek a setkávání a hry pro děti i dospělé pod širým nebem.

Tématem sezony 2016 je vybudování zábavního sportovního mini-areálu v prostorách tzv. sadu na okraji parku za volejbalovým hřištěm. 

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT:

Hledáme zájemce z řad architektů, designérů či umělců do 35 let věku, kteří by chtěli navrhnout koncepci veřejné „venkovní tělocvičny“ a vlastnoručně vyrobit sérii objektů určených pro jeho návštěvníky.

Jedná se o elementy pro cvičení, protahování, posilování a šplhání v jednotném funkčním a vizuálním celku s přihlédnutím k umístění ve volném prostoru. Vzhledem k charakteru parku  se preferuje použití přírodních materiálů, betonu, betonových prefabrikátů a recyklovaných materiálů.

Fun-park nabídne soubor prvků pro cvičení a relaxaci návštěvníkům Přístavu 186 00 i uživatelům přiléhající cyklostezky. Důraz je kladen na rovnoměrné procvičení a protažení celého těla a rozvoj různých dovedností- síla, pružnost, rovnováha, vytrvalost apod.

TERMÍN:

Zájemci mohou zasílat své návrhy průbežně do 30. 6. 2016 na E jakub(a)18600.cz.

SPECIFIKACE ZADÁNÍ A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ:

- navrhnout mini-areál pro konkrétní umístění v parku na ploše cca 50 x 20m
- navržené prvky musí splňovat základní bezpečnostní normy
- náklady na realizaci fun parku nesmí přesáhnout 30 000 Kč (bez DPH)
- vybavení fun-parku musí být odolné proti snadnému zničení a odcizení
- prvky musí být co nejvíce transparentní, aby nevzikla skrytá zákoutí, kde by se hromadil odpad či přespávaly osoby
- odolnost proti vlivům počasí, minu-areál nebude zastřešen
- lze využít zde rostoucí stromy způsobem, který neohrozí jejich zdraví a růst
- návrh objektu dodaný v rámci výzvy musí obsahovat technickou specifikaci výroby a instalace včetně použitého materiálu apod.
- navržený projekt bude respektovat nízký rozpočet veřejného parku a podpoří maximální měrou re-use a re-cyklaci materiálů.

POŽADOVANÉ PŘÍLOHY:

- stručné portfolio žadatele v rozsahu max. jedna strana A4
- nákres nebo vizualizace návrhu.

Ze zaslaných návrhů vybere odborná komise jednoho vítěze, jehož návrh se bude realizovat.

Organizátor si vyhrazuje právo nevybrat vítěze, pokud žádný z návrhů nebude splňovat zadané nároky.

Organizátor si vyhrazuje právo na dodatečné požadavky a úpravy vítězného návrhu. 

FINANČNÍ PODMÍNKY:

Vítězný soutěžící získá částku 20 000 Kč (vč. DPH) ve dvou splátkách: 50 % po dodání finální dokumentace, 50 % po realizaci a předání díla. Částka bude proplacena proti daňovému dokladu nebo smlouvě o provedení díla.

POROTA:

nezávislá odborná porota je složena vždy z vítěze/vítězného studia předchozího roku a odborníků (v minulých letech např. Jindřich Smetana, Osamu Okamura, Adam Gebrian, Pavel Karous a další.)

PROHLÍDKY:

Prohlídky prostoru s výkladem a detailním popisem projektu budou možné po předchozím potvrzení ze strany zájemců ve čtvrtek 16. 6. 2016 v 18 hod. a v úterý 21. 6. 2016 v 16 hod.

REFERENČNÍ PŘÍKLADY:

www.cracktwo.com/2013/08/amazing-forest-gym-16-pics.html 

www.boex.co.uk/project/outdoor-green-gym-national-trust/

www.letstrain.info/letstrain/wildforestgym

www.hybaj.cz/cs/sluzby2/fitness-stezky-a-outdoor-workout.html 

PŘÍSTAV 186 00 je volně přístupný živý park, sociálně - kulturní letní centrum, hřiště a kavárna pod širým nebem na Rohanském ostrově v Karlíně.

Výzva pro umělce, architekty a designéry je součástí projektu Fiesta 2016 v Přístavu 186 00, který je podpořen grantem Magistrátu hlavního města Prahy.  
 
O PROJEKTU

Pražané pozvolna mění svoje zvyky a více než dříve spojují trávení volného času s městem a jeho veřejnými prostranstvími. Dříve prázdné městské prostory se dnes stávají přirozenými centry dění. Takovým centrem se díky uvážlivému provozu stala Letenská pláň mezi Letenským zámečkem a bistrem Na Baště. Vinohrady mají Riegrovy sady, Žižkov Parukářku, Nové Město Náplavku na Rašínově nábřeží. Zejména úspěch posledně jmenovaného prostoru svědčí o tom, že mezi Pražany je poptávka po možnostech trávení času uprostřed města stále silnější. 

Karlín jako velmi kompaktní čtvrti s vlastní identitou získal takový volný prostor pro setkávání a trávení volného času u břehu Vltavy v živém parku Přístav 186 00.


Zdroj: Marcela Straková