/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Národní muzeum – výzva pro grafiky

Příležitosti

Národní muzeum vyhlašuje veřejnou soutěž na grafické řešení výstavy „Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava“ v rámci projektu „Připomenutí výročí vzniku Československa v roce 1918“.

U příležitosti oslav 100 let od vzniku Československé republiky připravuje Národní muzeum ve spolupráci se Slovenským národním muzeem společnou „Česko-slovenskou/Slovensko-českou výstavu“.

Místo realizace: Historická budova Národního muzea, Bratislavský hrad (Slovenské národní muzeum)

Součástí grafických prací bude návrh výstavní grafiky pro realizaci výstavy v Praze a Bratislavě, propagační grafika, zpracování výstavního katalogu, materiálů muzejní pedagogiky a webových stránek.

Nabídky doručujte osobně na podatelnu Národního muzea nebo poštou do 2. 10. 2017 do 12.00

Zadávací dokumentace je veřejně přístupná na Národním elektronickém nástroji

Kontaktní osoba: Jana Tomášová, E jana_tomasova@nm.cz, T 770 142 636


Zdroj: Národní muzeum